วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】Pet - Rosie Pastel
*กล่องระดับเลเวล 50 ไม่มีไอเทม Rosie's Cape
*Rosie's White Apron สวมใส่ในส่วน innerwear