วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

【Trickster】Dragon

Dragon

สเตตัสเริ่มของสายนี้


ควรเล่นสาย1423 ซึ่งเป็นสายที่สมดุลที่สุดของมังกร เพราะ ยิงแรง แม่นยำพอสมควร และมีพลังป้องกันมากที่จะทนการโจมตีของมอนสเตอร์ได้

อีกสาย1คือ สาย1432 เป็นสายที่เน้นความแม่นยำในการโจมตีเวทย์(ส่วนความแรงของพลังโจมตีเวทย์นั้นมากอยู่แล้ว) ส่วนพลังป้องกันและHP ก็ไม่น้อยเกินไป


สายการเล่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่.. 1.สายมานาแอร์โรว์ และ 2.สายมานาริงค์
1.สายมานาแอร์โรว์ เราสามารถเรียนรู้สกิลนี้ได้ตั้งแต่ LV.1 ในตอนแรกๆ ความแรงของมานาริงค์จะมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อเราได้อัพสกิลเสริมอย่างแอร์โรว์รัชซึ่งเป็นสกิลที่จะเพิ่มจำนวนศรของมานาแอร์โรว์ (แต่เราจะได้ สกิลนี้ต่อเมื่อ TM. 50นะ)
ข้อดี เป็นสกิลที่มีความแม่นยำสูง ยิงเวทย์ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ และมีพลังโจมตีทางเวทย์ที่สูงไปตามค่าMA(Magic Attack)ที่มากขึ้น
ข้อเสีย ใช้เวลาในการร่ายนาน ทำให้เก็บเลเวลได้ยากเมื่อสู้มอนสเตอร์ที่โจมตีก่อน (แต่..ถ้าเมื่อเราอัพสกิล อินวิซิเปิลแคสติ้ง จะทำให้เราร่ายเวทย์ได้ทั้งที่โดนโจมตีอยู่)

2.สายมานาริงค์ สายนี้ค่อนข้างเก็ยเลเวลเร็วมากในช่วงต้นเกม คือ ประมาณTM.20-50 เพราะ ร่ายสกิลได้เร็วมาก สามารถตีและชิ่งได้อย่างต่อเนื่อง สกิลเสริมของมานาริงค์ คือมานาริงค์บูสเตอร์ ซึ่งเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีของมานาริงค์
ข้อดี เก็บLV.ได้เร็วในช่วงแรกๆ เพราะความแรงและความรวดเร็วในการร่ายเวทย์ สามารถไปยิงมอนสเตอร์ที่โจมตีก่อนได้ นอกจากนี้สกิลมานาริงค์ยังสามารถสร้างความเสียหายโดยรอบเป้าหมายได้
ข้อเสีย เป้นสกิลที่โจมตีพลาดบ่อยๆ บางครั้งทำให้เสียHPและMPโดยไม่จำเป็น


 สกิลของสายMagic(ในช่วงTM.1-50)
 1.มานาแอร์โรว์ โจมตีด้วยลูกศร 1 ครั้ง
 2.ฮีล ฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองและเพื่อนได้ส่วนหนึ่ง
 3.อินวิซิเปิลแคสติ้ง เพิ่มโอกาสร่ายเวทย์ต่อได้เมื่อถูกมอนสเตอร์โจมตี (สกิลติดตัว)
 4.ออร่าออฟมานา เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP ให้กับตัวเราและสมาชิกในปาร์ตี้ (ต้องการ ฮีล LV.10)
 5.บ๊อทเทิลออฟมานา เพิ่มค่า MP สูงสุด (ต้องการ ฮีล LV.10) (สกิลติดตัว)
 6.ดาร์คสมิท ลดพลังโจมตีของเป้าหมายชั่วขณะ
 7.สไปเดอร์เว็ป ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูชั่วขระ
 8.มานาริงค์ โจมตีเป้าหมายด้วยวงแหวนเวทย์ 3 วง (แสดงค่าพลังโจมตีเพียงครั้งเดียว)
 9.เมจิกบาเรีย เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ขึ้น
 10.มานาสตอร์ม โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มอย่างรุนแรงด้วยท่าพายุหมุน
 11.มิสท์ออฟมานา เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ให้กับตัวเองและปาร์ตี้ (ต้องการ บ๊อทเทิลออฟมานา lv.10)
 12.แอร์โรว์รัช เพิ่มจำนวนลูกศรของมานาแอร์โรว์ (ต้องการ มานาแอร์โรว์ lv.10)
 13.มานาริงค์บูสเตอร์ เพิ่มพลังโจมตีให้กับมานาริงค์ (ต้องการ มานาริงค์ lv.10)
   CREDIT หนังสือทริคเตอร์ในภาคก่อน


  ค่าสเตตัสที่เหมาะสม สายการเล่น และสกิลของสายmagic โดยคุณ Tar851
  Index เพื่อความสะดวกในการค้นหา ให้ Search โดยใช้คำใน []
 - การสร้างตัวละคร [Character]
 - การอัพสเตสัสเริ่มเกมส์ [Status]
 - การเปรียบเทียบความรุนแรงของสเตตัสแต่ละสาย [Damage]
 - การอัพสกิล [Skill+]
 - ข้อมูลสกิลของ Basic Job [Skill-1]
 - ข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพ Primary Job [Change-Job2]
 - ข้อมูลสกิลของ Primary Job [Skill2]
 - ข้อมูลสกิลของ Mage สายมืด [Skill2-D]
 - ข้อมูลสกิลของ Mage สายแสง [Skill2-L]
 - ข้อมูลไอเทมที่ต้องใช้ในการทำสกิล Master ของ Primary Job [Skill2-M]
 - ข้อมูลสกิลของ Secondary Job [Skill3]
 - ข้อมูลสกิลของ Dark Lord [Skill3-D]
 - ข้อมูลสกิลของ Priest [Skill3-L] ข้อมูลและแนวทางการเล่นมังกร โดยเมื่อเริ่มเกมส์เราก็ต้องสร้างตัวละครโดยจะมีสเตตัสให้เราอัพ ซึ่งจะมี ทั้งหมด 10 พ้อยต์ ให้เราอัพ รายละเอียดสเตตัสในเกมส์จะเป็นดังนี้

สเตตัส กลุ่ม POWER
AP (Atack Power) พลังโจมตีแบบประชิด
AC (Accuracy) อัตรความแม่นยำของการโจมตีแบบประชิด , เพิ่มพลังโจมตีของปืน ( Hit 1 ต่อ พลังโจมตี 20 หน่วย)
DX (Dexterity) อัตราความเร็วในการโจมตีแบบประชิด

สเตตัส กลุ่ม MAGIC
MP (Magic Point) ค่าพลังเวทมนตร์สูงสุด
MA (Magic Ability) ความแรงของเวทมนตร์
MD (Magic Defense) พลังป้องกันต่อเวทมนตร์ 

สเตตัส กลุ่ม SENSE
WT (Weight) น้ำหนักที่สามารถแบกของได้
DA (Detect Ability) ความสามารถในการตรวจสอบวัตถุในพื้นดินก่อนที่จะทำการขุด ,เพิ่มพลังโจมตีของสกิลโจมตีระยะไกล (สกิลของสาย Sense) , เพิ่มความสำเร็จในการผสมไอเท็ม [Compounding]
LK (Luck) อัตราป้องกันการโจมตีแบบคริติคอล , อัตราความแม่นยำของการโจมตีด้วยปืน/เวทมนตร์ ,เพิ่มอัตราการติดคริติคอลของการโจมตีโดยใช้เวทมนตร์ , เพิ่มโอกาสการยิงแบบต่อเนื่องจากการใช้ปืน (ดับเบิ้ลช็อต) ,เพิ่มความสำเร็จและประสิทธิ์ภาพในการผสมของลงในอาวุธกับ NPC. (Maturing Compound / Growing)

สเตตัส กลุ่ม CHARM
HP (Health Point) ค่าพลังชีวิตสูงสุด
DP (Defense Power) พลังป้องกันต่อการโจมตีแบบประชิด
HV (Hit Evasion) อัตราการหลบหลีกของการโจมตีแบบประชิด , ค่าพลังป้องกันต่อปืน 

เมื่อตัวละครเลเวลอัพจะมีสเตตัส เพิ่มให้ 2 ส่วน โดยส่วนแรกเพิ่มตามที่เราเลือกเมื่อสร้างตัวละครนี้โดยจะเพิ่มทั้งสายที่เราเลือก เช่น เราเลือก MAGIC 4 เมื่อเลเวลอัพก็จะเพิ่ม MP MA MD ให้อย่างละ4พ้อย และมีอีก4พ้อย โบนัส ที่จาให้เราเลือกเพิ่มได้เองโดยเพิ่มในหมวดย่อย เช่น เพิ่มไปที่ MA เพื่อเพิ่มความแรงในการยิง 

*** เกมส์นี้การเพิ่มของ HP MP ไม่เกี่ยวกับค่าใดๆทั้งสิ้น จะเพิ่มขึ้นตามสายอาชีพโดย Attack และ Charm จะฟื้น HP ได้ครั้งละ 8 หน่วย ซึ่งเร็วกว่าสาย Sense และ Magic ที่ฟื้น HP ได้ครั้งละ 4 หน่วย ส่วนสาย Sense และ Magic จะฟื้น MP ได้ครั้งละ 8 หน่วย ซึ่งเร็วกว่าสาย Attack และ Charm ที่ฟื้น MP ได้ครั้งละ 4 หน่วยเท่านั้น *** 

จะเห็นว่า Dragon ไม่ต้องการใช้ POWER เลย และ Dragon ถูกบังคับให้เลือก MAGIC 4 อยู่แล้ว เพราะเปนสาย MAGIC จึงเหลือ อีก 5 พ้อย ให้แต่ละคนเลือก ว่าจะเพิ่ม SENCE หรือ CHARM โดยแบ่งได้ทั้งหมดเปน 4 สายนะครับ สำหรับ Dragon การสร้างตัวละคร คือ [Status]

อัพแบบที่ 1*1/4/4/1 (POWER/MAGIC/SENCE/CHARM)
สายนี้จะมีข้อดีที่ยิงแม่น และยิงแรงเพราะ LK เยอะทำให้ยิงคริติคอล สายนี้จะทำดาเมจได้สูงสูดแต่..นิ่มสุดๆ ถ้าพริ้วก็แล้วไป ถ้าไม่ก็อย่าเล่นตายบ่อยจนเบื่อ โดยโบนัสควรเพิ่ม MA เพื่อเพิ่มความแรงของเวทมนต์ *สายนี้ควรเล่นอัพ Mana Arrow และ Arrow Rush และอัพสกิลสายมืดเพราะเป็นสายที่มีความสามารถในการยิงสูงสุด* 

อัพแบบที่ 2*1/4/3/2 (POWER/MAGIC/SENCE/CHARM)
สายพิมพ์นิยม ความแม่นอยู่ในระดับที่หวังผลได้ และมีพลังที่ไม่น้อยจนเกินไป โดยโบนัสควรนำไปเพิ่ม MA เพื่อเพิ่มความแรงของเวทย์ *สายนี้เป็นสายทั่วไปที่คนนิยมเล่นครับ จะเล่นเป็นสายมืด หรือแสงก็ได้ โดยนำโบนัสมาเติมในส่วนที่ขาด* 

อัพแบบที่ 3*1/4/2/3 (POWER/MAGIC/SENCE/CHARM)
สายพิมพ์นิยมอีกสายหนึ่งสายนี้จะความแม่ยำอยู่ในระดับที่หวังผลไม่ค่อยได้แต่ก้ได้ความอึดที่เพิ่มขึ้นอีก1ขั้น โดยโบนัสอาจนำไปเพิ่ม MA เพื่อเพิ่มความแรงของเวทย์มนต์ หรือ LK เพื่อเพิ่มความแม่นยำ *สายนี้เป็นสายทั่วไปที่คนนิยมเล่นครับ จะเล่นเป็นสายมืด หรือแสงก็ได้ โดยนำโบนัสมาเติมในส่วนที่ขาด* 

อัพแบบที่ 4*1/4/1/4 (POWER/MAGIC/SENCE/CHARM)
อึดสุดๆแต่ะยิงแล้ววืดบ่อย เมื่อเลเวลเริ่มสูง โดยมากจาเล่นเปนสายซัพพอร์ต 

สำหรับมังกรสายซัพพอร์ตจะแบ่งการอัพสเตตัสเริ่มต้นได้ 2 แบบ คือ 1/4/2/3 , 1/4/1/4
สายซัพพอร์ตมันต้องอึดๆ เรื่องวืดอันนั้นมันเรื่องรอง เพราะโดยทั่วไปหน้าที่ของสายซัพพอร์ตก็คือการแท้ง โดยจะที่นิยมเล่นกันจะแบ่งได้ 3 สาย คือ 1.Dark Support , 2.Light Support , 3.Full Light Support(สายปลิง)
โดยสายที่ 1 และ 2 จะคล้ายๆกันคืออัพเวทมนต์โจมตีหมู่ และเวทมนต์ซัพพอร์ต ข้อเสีย เวทมนต์ที่ใช้โจมตีกลุ่มจะได้ช้ามาก ส่วนสายที่ 3 นิยมนำโบนัสไปลง HP ให้พลังเยอะๆ จะได้ฮีลได้มากๆ จะไม่อัพเวทย์โจมตี อัพแต่เวทมนต์ไว้ใช้สนับสนุนเพื่อนหรือตนเอง ข้อเสีย ปลิงแต่กำเนิด ดูดอย่างเดียว
 

[Damage] ความรุนแรงของเวทมนต์สเตตัสแต่ละสาย โดยใช้สกิล Mana Arrow และ Arrow Rushเพราะมักมีคนสงสัยว่ามันจาต่างกันขนาดไหนคุ้มไหมทีจะแลกกับความนิ่มที่จะได้รับ โดยสมมุติให้ตัวละครเราเลเวล 61 เป้าหมาย LK 15 MA Master AR Masterแล้วมาดูดาเมจตามทฤษฎีของแต่ละสายกัน MA lvl M พลังโจมตี 13.49 ต่อลูก พลังโจมตีแต่ละลูก = (พลังโจมตีของลูกธนู – 49) * พลังโจมตีของลูกธนู ความแม่นยำเฉลี่ย = 64% + 0.9 * ( LK เรา - LK เป้าหมาย)

1/4/4/1 HPเรา570 อัพแต่ MA จะได้ MA80 LK15 ยิงเป้าหมายโดน64% จะได้พลังโจมตีทั้งหมด
( 80 - 49 ) * 13.49 * 7 * 64 /100 = 1873.4912

1/4/3/2 HPเรา1020 อัพแต่ MA จะได้ MA80 LK11 ยิงเป้าหมายโดนโดน60% จะได้พลังโจมตีทั้งหมด
( 80 - 49 ) * 13.49 * 7 * 60 /100 = 1756.398

1/4/2/3 HPเรา1470 อัพแต่ MA จะได้ MA80 LK7 ยิงเป้าหมายโดนโดน56% จะได้พลังโจมตีทั้งหมด
( 80 - 49 ) * 13.49 * 7 * 56 /100 = 1639.3048

1/4/1/4 HPเรา1920 อัพแต่ MA จะได้ MA80 LK4 ยิงเป้าหมายโดนโดน53% จะได้พลังโจมตีทั้งหมด
( 80 - 49 ) * 13.49 * 7 * 53 /100 = 1551.4849 

***ยังไม่นับคริติคอล***
จะเห็นว่าความรุนแรงจะต่างกันไม่เยอะ ..... แต่ เมื่อคิดดีๆแล้วคือเราต้องคิดหัก MDEF ของเป้าหมายด้วย เช่น
- เราเลวล 61 MA 80 ยิงเป้าหมายพลัง 3300 MDEF 200 จะยิงได้นัดละ 418.19 หัก MDEF ไปก็เหลือ 218.19
ต่อนัด แต่ถ้ายิงคริติคอลจะยิงได้ 480.91 ใน 1 ชุด ของ (1/4/4/1) คิดว่ามีคริติคอล 1 นัดก็จะได้ความรุนแรง ต่อชุด ~ 1145.63 ต้องยิง 3 ชุด (1/4/1/4) ไม่น่าจะมีคริติคอล ก็ได้จะความรุนแรงต่อชุด ~ 809.48 ต้องยิง 5 ชุด
ถ้าไปยิงจริง จะยิงมอนสเตอร์ที่ แพ้เวทมนต์ ทำให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้น 1/4/4/1 อาจยิง 1 หรือ 2ชุด แต่1/4/1/4 อาจยิง 3 หรือ 4ชุด 

***คิดตามทฤษฎีนะครับ***
เหมือนจะแตกต่างกันไม่เยอะ แต่ % โดนที่ว่า พอเวลายิงจริงจะมีผลต่างกันมาก เพราะถ้าพลาดก็คือ 0
แต่ในการคำนวณเหมือนกับว่าแค่พลังโจมตีโดนลด % ระวังตรงจุดนี้ด้วยครับ

- นักเวทย์เมื่อยิงคริติคอล จายิงแรงขึ้น 1.15 เท่า โดยไม่หัก MDEF ของเป้าหมาย
- การอัพสกิลโดยทั่วไปของ Dragon จะอัพ Mana Arrow หรือ Mana Ring อย่างใดอย่างหนึ่งเต็ม เท่านั้น

การอัพสกิลของ Dragon จะแบ่งได้เป็น 7 สาย คือ [Skill+]
***เป็นเพียงแนวทางการอัพสกิลเท่านั้น***
วิธีการดู สมมุติ เช่น
TM 1: Mana Arrow1 [1] คือ TM เลเวล 1 อัพ Mana Arrow เลเวล1 , [1] คือใช้ไป 1 TM
.... 23: Mana Arrow9 [8] คือ TM เลเวล 23 อัพ Mana Arrow เลเวล9 , [8] คือใช้ไป 8 TM
.... 69: Mana Arrow10 [1] คือ TM เลเวล 69 อัพ Mana Arrow เลเวล10 , [1] คือใช้ไป 1 TM
.... 71: Mastered Mana Arrow [2] คือ TM เลเวล 71 อัพ Mana Arrow เลเวล M , [2] คือใช้ไป 2 TM

1.สาย Dark Mana Arrow
TM 1: Mana Arrow1 [1]
.... 10: Invincible Casting [5]
.... 15: Cure 9 [9]
.... 23: Mana Arrow 9 [8]
.... 40: Cure 10 [1]
.... 40: Bottle of Mana 1 [2]
.... 40: Mist of Mana 10 [13]
.... 42: Mastered Mist of Mana [3]
.... 55: Mastered Hellfire [13]
.... 69: Mana Arrow 10 [1]
.... 69: Arrow Rush 10 [13]
.... 71: Mastered Mana Arrow [2]
.... 74: Mastered Arrow Rush [3]
.... 95: Mastered Shadow Lance [15]
.... 101: Mastered Evil Flame [12]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 101

2.สาย Dark Mana Ring
TM 1: Mana Arrow1 [1]
.... 10: Invincible Casting [5]
.... 20: Mastered Mana Ring [13]
.... 28: Cure 9 [9]
.... 40: Cure 10 [1]
.... 40: Bottle of Mana 1 [2]
.... 40: Mist of Mana 6 [9]
.... 44: Mist of Mana 10 [4]
.... 59: Mastered Mana Ring Booster [15]
.... 62: Mastered Mist of Mana [3]
.... 70: Mana Arrow 9 [8]
.... 95: Mana Arrow 10 [1]
.... 95: Mastered Shadow Lance [15]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 86

3.สาย Dark Support
TM 1: Mana Arrow1 [1]
.... 10: Invincible Casting [5]
.... 16: Cure 10 [10]
.... 18: Mastered Cure [2]
.... 20: Bottle of Mana 1 [2]
.... 35: Mana Storm 10 [11]
.... 40: Mist of Mana 6 [9]
.... 44: Mist of Mana 10 [4]
.... 47: Mastered Mist of Mana [3]
.... 49: Mastered Mana Storm [2]
.... 59: Rust 10 [10]
.... 69: Mana Web 10 [10]
.... 80: Mana Shield 10 [11]
.... 82: Mastered Rust [2]
.... 84: Mastered Mana Web [2]
.... 86: Mastered Mana Shield [2]
.... 115: Mastered Dark Element [15]
.... 125: Mastered Hard Gravity [16]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 117

4.สาย Light Mana Arrow
TM 1: Mana Arrow1 [1]
.... 10: Invincible Casting [5]
.... 14: Mana Arrow 9 [8]
.... 23: Cure 9 [9]
.... 40: Cure 10 [1]
.... 40: Bottle of Mana 1 [2]
.... 40: Mist of Mana 10 [13]
.... 42: Mastered Mist of Mana [3]
.... 55: Mastered Light Arrow [13]
.... 69: Mana Arrow 10 [1]
.... 69: Arrow Rush 10 [13]
.... 71: Mastered Mana Arrow [2]
.... 74: Mastered Arrow Rush [3]
.... 85: Mana Ring 10 [11]
.... 115: Mastered Plasma Shock [15]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 100

5.สาย Light Mana Ring
TM 1: Mana Arrow1 [1]
.... 10: Invincible Casting [5]
.... 20: Mastered Mana Ring [13]
.... 28: Recovery 9 [9] (E: Cure)
.... 40: Recovery 10 [1] (E: Cure)
.... 40: Bottle of Mana 1 [2]
.... 40: Mist of Mana 6 [9]
.... 44: Mist of Mana 10 [4]
.... 59: Mastered Mana Ring Booster [15]
.... 62: Mastered Mist of Mana [3]
.... 75: Mastered Light Arrow [13]
.... 115: Mastered Plasma Shock [15]
.... 120: Mana Storm 10 [11]
.... 120: Mastered Shining Burst [15]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 116

6.สาย Light Support
TM 1: Mana Arrow1 [1]
.... 10: Invincible Casting [5]
.... 16: Cure 10 [10]
.... 18: Mastered Cure [2]
.... 20: Bottle of Mana 1 [2]
.... 35: Mana Storm 10 [11]
.... 40: Mist of Mana 6 [9]
.... 44: Mist of Mana 10 [4]
.... 47: Mastered Mist of Mana [3]
.... 49: Mastered Mana Storm [2]
.... 63: Mastered Light Arrow [14]
.... 74: Mana Shield 10 [11]
.... 80: Rust 6 [6]
.... 95: Mastered Light Element [15]
.... 99: Rust 10 [4]
.... 105: Mana Web 6 [6]
.... 120: Mastered Shining Burst [15]
.... 124: Mana Web 10 [4]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 124

7.สาย Full Light Support
TM 1: Mana Arrow1 [1]
10: Invincible Casting [5]
.... 16: Cure 10 [10]
.... 18: Mastered Cure [2]
.... 31: Mastered Aura of Mana [13]
.... 44: Mastered Mana Shield [13]
.... 50: Rust 6 [6]
.... 55: Freezing [5]
.... 61: Mastered Rust [6]
.... 73: Mastered Mana Web [12]
.... 95: Mastered Light Element [15]
.... 100: Treatment [7]
รวม TM ที่ใช้ไปทั้งหมด : 95

ข้อมูลสกิล Basic Job (Dragon)
*****TM 1*****
Mana Arrow (1 to learn, 2 to master)
เวทมนต์ยิงที่ทรงพลังที่สุดใน Basic Job แต่ร่ายช้าพอควร
All levels: 1.5s cast time
Level 1 : 50MP, 1.0s cool down, พลังโจมตี 23
Level 2 : 55MP, 1.1s cool down, พลังโจมตี 23.5
Level 3 : 60MP, 1.2s cool down, พลังโจมตี 24
Level 4 : 65MP, 1.3s cool down, พลังโจมตี 24.5
Level 5 : 70MP, 1.4s cool down, พลังโจมตี 25
Level 6 : 75MP, 1.5s cool down, พลังโจมตี 25.5
Level 7 : 80MP, 1.6s cool down, พลังโจมตี 26
Level 8 : 85MP, 1.7s cool down, พลังโจมตี 26.5
Level 9 : 90MP, 1.8s cool down, พลังโจมตี 27
Level 10: 120MP, 1.9s cool down, พลังโจมตี 27.5
Level M : 140MP, 2.0s cool down, พลังโจมตี 30
ความรุนแรง = (Magic Attack - 49) * พลังโจมตี

*****TM 10*****
Invincible Casting (5)Passive, ทำให้เมื่อร่ายมนต์แล้วจะไม่ถูกหยุด มีเลเวลเดียว เป็นสกิลที่จำเป็นมาก

*มอนสเตอร์ตีพลาดเราก็หยุดร่ายนะครับ*

*****TM 10*****
Cure (2 for master)
ใช้สำหรับเพิ่มพลังให้ตนอื่น หรือผู้อื่น โดยคิดเป็น%HPของทั้งหมด ไม่ขึ้นกับ MA
All levels: 0s cast time
Level 1 : 40MP, 6% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 6.66
Level 2 : 50MP, 8% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 6.25
Level 3 : 60MP, 10% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 6.00
Level 4 : 70MP, 12% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.83
Level 5 : 80MP, 14% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.71
Level 6 : 90MP, 16% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.62
Level 7 : 100MP, 18% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.55
Level 8 : 110MP, 20% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.50
Level 9 : 120MP, 22% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.45
Level 10: 140MP, 24% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.83
Level M : 160MP, 30% ของพลังทั้งหมด , MP ที่ใช้ต่อการเพิ่มพลัง1% 5.33
*เมื่อใช้สกิลนี้จะได้รับ TMExp 30-50 ต่อการใช้ 1 ครั้ง*

*****TM 20 *****
Aura of Mana (2 to learn, 2 to master) (needs lvl 10 Cure)
ทำให้ MP เพิ่มเร็วขึ้น แต่เปลืองสกิลโดยใช่เหตุ เพราะความสามรถที่ได้ไม่คุ้มค่า ส่วนใหญ่ไม่มีคนอัพ
แม้จะเป็นสายซัพพอร์ต
All levels: 0s cast time , 10s cool down
Level 1 : +08.0 MP recovery, 100s duration
Level 2 : +09.2 MP recovery, 105s duration
Level 3 : +10.4 MP recovery, 110s duration
Level 4 : +11.6 MP recovery, 115s duration
Level 5 : +12.8 MP recovery, 120s duration
Level 6 : +14.0 MP recovery, 125s duration
Level 7 : +15.2 MP recovery, 130s duration
Level 8 : +16.4 MP recovery, 135s duration
Level 9 : +17.6 MP recovery, 140s duration
Level 10: +18.8 MP recovery, 145s duration
Level M : +20.8 MP recovery, 160s duration
MP recovery per tick = พลังเวทมนต์พื้นคืนพื้นฐาน *pet multiplier + aura bonus

*****TM 20 *****
Mana Ring (2 to learn, 2 to master)
เป็นเวทมนต์ที่ร่ายได้เร็วและยิงสแปช แต่พลังโจมตีจากเป้าหมายรองจะได้รับน้อยกว่าเป้าหมายหลัก
โดยเป้าหมายหลักจะโดนเป็นปกติไม่เกี่ยวกับจำนวนเป้าหมาย
เวทมนต์ที่รุนแรงที่สุดในช่วงแรกๆ
All levels: 0.3s cast time, 1.5s cool down
Level 1: 60MP, พลังโจมตี 4 , ระยะกระจาย 2
Level 2: 67MP, พลังโจมตี 5 , ระยะกระจาย 2
Level 3: 74MP, พลังโจมตี 6 , ระยะกระจาย 2
Level 4: 81MP, พลังโจมตี 7 , ระยะกระจาย 3
Level 5: 88MP, พลังโจมตี 8 , ระยะกระจาย 3
Level 6: 95MP, พลังโจมตี 9 , ระยะกระจาย 4
Level 7: 102MP, พลังโจมตี 10 , ระยะกระจาย 4
Level 8: 109MP, พลังโจมตี 11 , ระยะกระจาย 5
Level 9: 116MP, พลังโจมตี 12 , ระยะกระจาย 5
Level 10: 140MP, พลังโจมตี 13 , ระยะกระจาย 6
Mastered: 160MP, พลังโจมตี 15 , ระยะกระจาย 7
ความรุนแรงของเป้าหมายหลัก = (Magic Attack) * พลังโจมตี

*****TM 20 *****
Mana Web (2 to master)
ใช้สำหรับลดความเร็วในการโจมตีของเป้าหมาย
All levels: 0s cast time , 5s cool down
Level 1 : 30MP, ความเร็วที่ลด = 1.8, 12s duration
Level 2 : 32MP, ความเร็วที่ลด = 2.1, 14s duration
Level 3 : 34MP, ความเร็วที่ลด = 2.4, 16s duration
Level 4 : 36MP, ความเร็วที่ลด = 2.7, 18s duration
Level 5 : 38MP, ความเร็วที่ลด = 3.0, 20s duration
Level 6 : 40MP, ความเร็วที่ลด = 3.3, 22s duration
Level 7 : 42MP, ความเร็วที่ลด = 3.6, 24s duration
Level 8 : 44MP, ความเร็วที่ลด = 3.9, 26s duration
Level 9 : 46MP, ความเร็วที่ลด = 4.2, 28s duration
Level 10: 48MP, ความเร็วที่ลด = 4.5, 30s duration
Level M : 54MP, ความเร็วที่ลด = 5.4, 36s duration
ความว่องไวในการโจมตีที่ลดลง = (Magic Attack - 49) * ความเร็วที่ลดลง

*****TM 20 *****
Rust (2 to master)
ใช้สำหรับลดพลังโจมตีทางกายภาพของเป้าหมาย
All levels: 0s cast time , 5s cool down
Level 1 : 30MP, พลังโจมตีที่ลดลง 2.40 , 12s duration
Level 2 : 32MP, พลังโจมตีที่ลดลง 2.88 , 14s duration
Level 3 : 34MP, พลังโจมตีที่ลดลง 3.36 , 16s duration
Level 4 : 36MP, พลังโจมตีที่ลดลง 3.84 , 18s duration
Level 5 : 38MP, พลังโจมตีที่ลดลง 4.32 , 20s duration
Level 6 : 40MP, พลังโจมตีที่ลดลง 4.80 , 22s duration
Level 7 : 42MP, พลังโจมตีที่ลดลง 5.28 , 24s duration
Level 8 : 44MP, พลังโจมตีที่ลดลง 5.76 , 26s duration
Level 9 : 46MP, พลังโจมตีที่ลดลง 6.24 , 28s duration
Level 10: 48MP, พลังโจมตีที่ลดลง 6.72 , 30s duration
Level M : 54MP, พลังโจมตีที่ลดลง 8.16 , 36s duration
ค่าพลังโจมตีที่ลดลง = ( Magic Attack - 49 ) * พลังโจมตีที่ลดลง

*****TM 20 *****
Bottle of Mana (2 to learn, 2 to master) (needs lvl 10 Recovery)
เพิ่มค่าสูงสุดของ MP ทั้งหมดที่เรามี
Level 1 : +40 max MP, (1.33 levels ของสเตตัส MP)
Level 2 : +90 max MP, (3 levels ของสเตตัส MP)
Level 3 : +150 max MP, (5 levels ของสเตตัส MP
Level 4 : +210 max MP, (8.33 level ของสเตตัส MP
Level 5 : +310 max MP, (11.66 levels ของสเตตัส MP
Level 6 : +420 max MP, (14 levels ของสเตตัส MP)
Level 7 : +550 max MP, (18.33 levels ของสเตตัส MP)
Level 8 : +710 max MP, (23.66 levels ของสเตตัส MP)
Level 9 : +900 max MP, (30 levels ของสเตตัส MP)
Level 10: +1120 max MP, (37.33 levels ของเตตัส MP)
Level M : +1390 max MP, (46.33 levels ของสเตตัส MP)

*****TM 30*****
Mana Shield (2 to learn, 2 to master)
เพิ่มพลังการป้องกันทางเวทมนต์ให้แก่ตนเองโดยเพิ่มเป็น%ของที่มีอยู่
All levels: 0s cast time , 10s cool down
Level 1 : 120MP, +10% MD, 100s duration
Level 2 : 130MP, +13% MD, 105s duration
Level 3 : 140MP, +16% MD, 110s duration
Level 4 : 150MP, +19% MD, 115s duration
Level 5 : 160MP, +22% MD, 120s duration
Level 6 : 170MP, +25% MD, 125s duration
Level 7 : 180MP, +28% MD, 130s duration
Level 8 : 190MP, +31% MD, 135s duration
Level 9 : 200MP, +34% MD, 140s duration
Level 10: 210MP, +37% MD, 145s duration
Level M : 240MP, +45% MD, 180s duration
*เฉพาะตนเอง*

*****TM 35*****
Mana Storm (2 to learn, 2 to master)
เป็นเวทมนต์ที่โจมตีเป้าหมายทุกตัวรอบบริเวณที่กำหนด
All levels: Cast time 1s, cool down 5s
Level 1 : 100MP, พลังโจมตี = 7
Level 2 : 112MP, พลังโจมตี = 8
Level 3 : 124MP, พลังโจมตี = 9
Level 4 : 136MP, พลังโจมตี = 10
Level 5 : 148MP, พลังโจมตี = 11
Level 6 : 160MP, พลังโจมตี = 12
Level 7 : 172MP, พลังโจมตี = 13
Level 8 : 184MP, พลังโจมตี = 14
Level 9 : 196MP, พลังโจมตี = 15
Level 10: 208MP, พลังโจมตี = 16
Level M : 230MP, พลังโจมตี = 19
พลังโจมตีทั้งหมด = (Magic Attack) * พลังโจมตี

*****TM 40*****
Mist of Mana (4 to learn, 3 to master) (requires Bottle of mana lvl 1)
เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนต์ให้แก่ตนเอง
All levels: Cast time 0s , 0 s cool down
Level 1 : 160MP, +10%matk, 100s duration
Level 2 : 180MP, +13%matk, 105s duration
Level 3 : 200MP, +16%matk, 110s duration
Level 4 : 220MP, +19%matk, 115s duration
Level 5 : 240MP, +22%matk, 120s duration
Level 6 : 260MP, +25%matk, 125s duration
Level 7 : 280MP, +28%matk, 130s duration
Level 8 : 300MP, +31%matk, 135s duration
Level 9 : 320MP, +34%matk, 140s duration
Level 10: 340MP, +37%matk, 145s duration
Level M : 380MP, +45%matk, 180s duration
*เป็นสกิลที่จำเป็นมากถึงมากที่สุด สำหรับคนที่คิดจะยิง*
**เฉพาะตนเอง**

*****TM 50*****
Arrow Rush (4 to learn, 3 to master) (requires Mana Arrow lvl 10)
Passive, เพิ่มจำนวนของสกิล Mana Arrow ที่ยิงออกไป แต่ลดพลังโจมตีลง และลดลงความแม่นยำลงเป็นอย่างมาก
Level 1: 2 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 16.58 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 18.3
Level 2: 2 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 18.42 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 0.09
Level 3: 3 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 13.27 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 14.7
Level 4: 3 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 14.57 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 5.88
Level 5: 4 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 11.82 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 2.89
Level 6: 4 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 12.65 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 13.8
Level 7: 5 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 11.0 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 12.0
Level 8: 5 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 12.09 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 13.18
Level 9: 6 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 11.27 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 12.28
Level 10: 6 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 12.65 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 13.8
Mastered: 7 arrows, พลังโจมตีของลูกธนู lvl 10 12.36 , พลังโจมตีของลูกธนู lvl M 13.49
พลังโจมตีแต่ละลูก = (พลังโจมตีของลูกธนู – 49) * พลังโจมตีของลูกธนู
ความแม่นยำเฉลี่ย = 64% + 0.9 * ( LK เรา - LK เป้าหมาย)
*ธนูแต่ละลูกมีพลังโจมตีที่เท่ากัน แต่มีโอกาสโดนคิดแยกกัน*
**อย่าคิดว่าขั้นต่ำจะต้องโดน64%นะครับ ถ้า LK เป้าหมายมากกว่ามีติดลบนะ
(บางคนชอบคิดว่ามันต้องโดนอย่างต่ำ64% เลยคิดว่า ตั้ง64% กลัวอะไร คิดผิดครับ)**

*****TM 50*****
Mana Ring Booster (3 to learn, 3 to master) (requires Mana Ring lvl 10)
Passive, เพิ่มพลังโจมตีให้แก่ท่า Mana Ring และลดความแม่นยำลดพอควร
Level 1: +0.5 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 135 , lvl M พลังโจมตี 15.5
Level 2: +1.0 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 14.0 , lvl M พลังโจมตี 16.0
Level 3: +1.5 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 14.5 , lvl M พลังโจมตี 16.5
Level 4: +2.0 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 15.0 , lvl M พลังโจมตี 17.0
Level 5: +2.5 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 15.5 , lvl M พลังโจมตี 17.5
Level 6: +3.0 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 16.0 , lvl M พลังโจมตี 18.0
Level 7: +3.5 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 16.5 , lvl M พลังโจมตี 18.5
Level 8: +4.0 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 17.0 , lvl M พลังโจมตี 19.0
Level 9: +4.5 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 17.5 , lvl M พลังโจมตี 19.5
Level 10: +5.0 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 18.0 , lvl M พลังโจมตี 20.0
Mastered: +6.5 โจมตีให้ Mana Ring , lvl 10 พลังโจมตี 19.5 , lvl M พลังโจมตี 21.5 


ปล.การเปลี่ยนอาชีพเป็น Primary Job จะต้องมี Base Level 60 TM Level 50 ขึ้นไป
Credit : ๐Pz๐ก้านกล้วย