วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

『คลิป』 สาระธรรมเพื่อมวลชน


เนื่องจากวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาหวังว่าเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขในภพนี้
ได้รับความสุขและผลบุญกันถ้วนหน้า รวมถึงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวร...ฯ หวังว่าวันนี้ทุกคนคงไปทำบุญกันเนอะ วันนี้ก็เอาคลิปเว็บแจกคลิปเสียงและคลิปวีดีโอที่ชอบมากมาฝากคะ
เป็นเว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ ^^ มีทั้ง VDO clip, Mp3 ลองกดเข้ามาดูที่นี่คะ ด้านล่างนี้ ข้าน้อยได้หยิบธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ, พระอาจารย์ป.อ.ปยุตโตและพระอาจารย์ว.วชิรเมธีมาเป็นตัวอย่างคะ ในเว็บก็จะมีคลิปเสียงอื่นๆอีกเพียบให้เลือกดาวโหลดค่ะ

Download VDO

ท่านป.อ.ปยุตโต


พระสงฆ์ต้องรักษาธรรม

ธรรมดาทหารต้องมีความกล้าหาญ ถ้าทหารไม่มีความกล้าหาญก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นทหาร แต่ในทำนองเดียวกัน พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต้องรักษาธรรม ถ้าพระสงฆ์ไม่รักษาธรรม ก็เรียกไม่ได้ว่า เป็นพระสงฆ์

ความเพียรชนะโชคชะตา

ความเพียรของมนุษย์ เทวดาก็กีดกันไม่ได้ ว่างั้นนะ อันนี้ก็หมายความว่า พุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตา ให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถ แล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้ทำอยู่กับปัจจุบัน

ไม่พึงมัวหวนละห้อยความหลัง ไม่มัวเพ้อหวังอนาคต ว่างั้น สิ่งใดล่วงแล้วก็ผ่านไป สิ่งใดยังไม่ถึงสิ่งนั้นก็ทำไม่ได้ สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือปัจจุบันนี้ ให้มองเห็น ให้พิจารณาให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เมื่อมองเห็นเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทำหลักการพึ่งตนเอง 2

เพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักพึ่งตนเอง ที่ในหลวงพระราชทานไว้ แล้วก็หลัก อะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนกัน พระศาสนาก็พูดมาตลอดเวลาให้พึ่งตน และเราก็ย้ำกันตลอด เวลาว่าให้พึ่งตัวเอง แต่ว่า อย่าลืมว่าจะพึ่งตนนั้นต้องมีตนที่พึ่งได้ ทีนี้ จะมีตนที่พึ่งได้ ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปก้าวไปกับปีใหม่

สิ่งที่เรียกว่า อำนาจ น่ะลองใช้ผิด ๆ มันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั้นเอง ใช้ให้มันถูกต้อง มันก็มีประโยชน์นั้นตามเรื่องของมัน คนที่มีอำนาจต้องระวังที่จะใช้อำนาจยกย่องคนดี

ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมที่บูชายกย่องให้เกียรติคนดี ในทางพระศาสนา พระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องนี้ มีคาถาหนึ่งที่บอกว่า บูชาคนที่ฝึกตนแล้ว แม้เพียงครู่เดียว ดีกว่าเซ่นสรวงเทพเจ้า ร้อยปี ว่างั้น นี่เอาขนาดนี้เลยนะสังคมไทยกำลังถอยกลับ

เวลานี้สังคมไทยกำลังถอยกลับ กำลังมองพระนี่เป็นสื่อของอำนาจเร้นลับ เป็นผู้วิเศษ เป็นสิ่งที่จะเข้าไปหวังพึ่ง แล้วก็ตกอยู่ในความประมาท ไม่พัฒนาตนเอง ก็เข้าสู่หลักลัทธิลักษณะของศาสนาโบราณที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะปลดเปลื้อง ถอนออกมามนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ มนุษย์ที่ไม่มีการฝึกเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ใด ๆ ทั้งสิ้น อันนี้เป็นหลักพระศาสนา เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธพจน์ว่า ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ
Download VDO

ท่านพุทธทาสภิกขุ
ท่านพุทธทาสภิกขุ

รักษาศีลแบบงมงาย

บางคนก็รักษาศีลแบบค้ากำไรเกินควร มารักษาศีลอุโบสถสักวันหนึ่ง ก็หวังที่ว่าจะได้วิมานกันไม่รู้กี่หลังต่อกี่หลัง รักษาศีลอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ไปหมกแหละ ผู้ใหญ่บอกว่ารักาาศีลอย่างนี้ๆ แล้วได้ไปสวรรค์ มันก็เชื่อมันก็ทำไปอย่างที่ไม่มีเหตุผล มันก็งมงาย

ความขัดแย้ง

คำว่า ขัดแย้ง ถ้าเป็นภาษาบาลี คือคำว่า อุปัทวะ ภาษาไทยก็คือ อุบาทว์ มีการขัดแย้งที่ไหน มีอุบาทว์ที่นั่น ฉะนั้น ต้องไม่มีการขัดแย้ง ต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัว จึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได้สันติภาพมีอยู่แล้ว

สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติ มนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพ สันติภาพเลยหายไปหมด มนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะ หยุดเท่านั้นแหละ สันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้าง เพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติระวังความฉลาด

ใครเป็นคนฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดี ๆ อย่าพูดว่าความฉลาด ฉลาด แล้วมันก็จะดีเสมอไป คนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่นะ ดูกันในข้อนี้บ้างการใช้อำนาจ

สิ่งที่เรียกว่า อำนาจ น่ะลองใช้ผิด ๆ มันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั้นเอง ใช้ให้มันถูกต้อง มันก็มีประโยชน์นั้นตามเรื่องของมัน คนที่มีอำนาจต้องระวังที่จะใช้อำนาจดูให้ดีมีแต่ได้

บางคนก็จำกันไว้สักคำหนึ่งง่าย ๆ ว่า ดูให้ดีมีแต่ได้ ไม่มีเสีย เพราะมันดูเป็น อะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งนั้น ที่เขาเรียกกันว่า ความถูกก็เป็นครู ความผิดก็เป็นครูนี้ น้อยคนจะฟังรู้เรื่องบุญเป็นเครื่องชะล้างบาป

คำว่า บุญ นั้น ใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่า เป็นเครื่องชำระชะล้างบาป การทำบุญหวังให้สวย ให้รวย ให้ได้วิมาน ให้ได้สวรรค์ เต็มไปด้วยกามารมณ์ เหล่านี้ มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่าการศึกษายังเห็นแก่ตัว

ปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัว การศึกษาก็จัดอย่างที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัว ให้เด็กๆ มันฉลาดๆ ๆ แล้วยิ่งเห็นแก่ตัว ๆ ศาสนาไม่มาควบคุมการศึกษา การศึกษาก็เลย ส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าไร ก็ยิ่งทำลายโลกเท่านั้นความเห็นแก่ตัว

สมมติว่านะ ประชาชนทุกคนในประเทศเรานั้นเห็นแก่ตัว หรือประเทศไหนก็ได้อย่าออกชื่อ เลย ประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัว เลือกผู้แทนมา ก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัว ไปตั้งรัฐบาล มันก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัว ไปทำตุลาการ ก็เป็นตุลาการที่เห็นแก่ตัว ไม่ยกเว้นสักคนหนึ่ง ล้วนแต่เห็นแก่ตัวแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร คุณไปคิดดูความเป็นไท

นี่ ขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่า จงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความเป็นไท ให้ถูกต้อง และให้ เต็มให้สมบูรณ์ อย่าเป็นไทกันแต่ปาก ปากเป็นไทแต่ใจเป็นทาส เป็นทาสของกิเลส บูชาความเห็นแก่ตัว บูชากิเลสนี้ไม่ใช่ไทถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมะ

ถ้าเอาธรรมะออกไปแล้ว มนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้ว อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่มีความผาสุกเลย ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่า เอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำ แล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์ สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้หน้าที่คือธรรมะ

ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่าง ตามหน้าที่ของตนๆ กันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ไม่เคยสำนึกเลยว่า หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ มันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ ไม่ชื่นใจในการ ทำหน้าที่ มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่ มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถธรรมะเป็นคู่ชีวิต

ธรรมะนั่นแหละ เป็นคู่ชีวิต ผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต เมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต แล้วมันก็จะ อยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิต ถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี้แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกัน คือ ฮื่อๆ แฮ่ๆ กันอยู่แทบจะทุกวัน มันจะเป็นเสียอย่างนั้นนรกตลอดเวลา

นี่ คนมันไม่รู้เรื่องนี้ มันอดทนทำงาน เหมือนกับตกนรกตลอดเวลาที่ทำงาน มันตกนรก ตลอดเวลานะ เมื่อทำการงานอยู่มันก็ตกนรกด้วยการจำใจทำ เมื่อทำแล้วมันก็เอาเงินไป ซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวง ให้การเงินมันมีปัญหาหนักเข้าไปอีก มันก็ตกนรกชั้นลึกลงไปอีกDownload VDO

ท่านว.วชิรเมธี


ระวังกลียุค

ความมั่งคั่งของเราเท่าที่เรามีนี้ ถ้าเราอยู่กันไปแบบปรานีปราศรัยแบบฉันพี่ฉันน้องแบบฉันมิตร เมืองไทยจะไม่เกิดกลียุค แต่ถ้าเรามีโลกทัศน์ที่ผิด เราแย่งกันกินเราแย่งกันใช้แบบไม่ปรานีปราศรัย สุดท้ายจะเกิดกลียุคขึ้นที่บ้านเมืองซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุด

ทรัพยากรมีอยู่จำกัด

ในการบริโภคทรัพยากร เราจะต้องตระหนักรู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า ทรัพยากรมีอย่างจำกัด แต่ตัณหาของเราไม่จำกัด ถ้าเราวิ่งตามตัณหา โลกจะพังทลายก่อนที่เราจะตายเสียด้วยซ้ำ ฉะนั้น เมื่อทรัพยากรมีจำกัด เราก็ควรจะจำกัดความอยากของตัวเอง ใช้ชีวิตด้วยความจำเป็น อย่าไปใช้ชีวิตด้วยความอยากเพียงเพราะผลประโยชน์

การกตัญญูต่อชาตินั้น ทำได้ด้วยการไม่แตกสามัคคี ณ เวลานี้ คนไทยกำลังอกตัญญูต่อชาติไทย เพราะเราแตกสามัคคีกันเป็นเสี่ยง ๆ ๆ ไปหมดเลย ไปกันคนทิศคนละทางหมดเลย อะไรทำให้เราแตกสามัคคี ผลประโยชน์ ผลประโยชน์คำเดียวเท่านั้นเองเราแย่งชิงสิ่งสมมติ

เรารักผลประโยชน์มากกว่ารักชาติ ต้องให้คนเล็กคนน้อยตายอีกเท่าไหร่ เราจึงจะสำนึกว่าผลประโยชน์ที่เราแย่งชิง แท้ที่จริงมันเป็นสิ่งสมมติ แต่เพราะผลของการแย่งชิงเงินทองข้าวของ ซึ่งเราเรียกมันว่า ผลประโยชน์ นี่ ก่อให้เกิดการฆ่ากันระหว่างคนไทยสงครามกลางเมือง

ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นแค่ของสมมติน่ะ เป็นของใช้ชั่วคราว มันแค่ของใช้ไม่ใช่ของฉัน อย่าไปยึดติด มีของดีให้แบ่งกันกิน ให้แบ่งกันใช้ พอเราคิดว่ามีของดี ฉันจะกินคนเดียว ฉันจะใช้คนเดียว คนอื่นเขาไม่ได้กินด้วย เขาก็ต้องแย่งไง พอแย่งก็เกิดสงคราม มันน่าเศร้าที่สุดก็ตรงที่มันเป็นสงครามกลางเมืองกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์

ทำอย่างไรเราจึงจะกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ตอบได้สั้น ๆ ว่า ถ้ารักในหลวงก็ปฏิบัติธรรม เรารักในหลวง เรารักสถาบันกษัตริย์ เราต้องช่วยกันเป็นคนดี พระมหากษัตริย์จะมีความสุขที่สุดถ้ามองเห็นพสกนิกรของพระองค์เป็นคนมีศีลมี ธรรมความกตัญญู1

ดอกไม้ที่หอมที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ คือ ดอกไม้ที่ชื่อลูกกตัญญู ดอกไม้ที่เหม็นที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ คือ ดอกไม้ที่ชื่อลูกเนรคุณ พ่อแม่จะมีความสุขที่สุด ถ้าได้เห็นว่าลูกตัวเองนั้นเป็นลูกที่มีความกตัญญูความกตัญญู2

คุณประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญู ก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลว ขอฝากคำว่า ร้อยความดี ความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง และความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เอาไว้เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราท่านทุกท่านทุกคนไว้ในที่นี้ด้วย

Download...