วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

【Trickster】ภารกิจฝ่าหอคอย ทะลุนรก


ภารกิจฝ่าหอคอย ทะลุนรก
กิจกรรมสุดระทึกต้อนรับอัพเดทหอคอยต้องสาป Chaos Spire และ Lighthouse of Chaos 
พลาดไม่ได้กับการทะลวงผ่านหอคอยทั้ง 11 ชั้น พร้อมรับรางวัลดีๆ ติดไม้ติดมือกันไปโดยถ้วนหน้า!
23 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2554
1. ในช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นที่เข้าไปเล่นในหอคอยต้องสาป ( Chaos Spire , Lighthouse of Chaos) จะต้องผ่านเควสตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพื่อสะสมของรางวัลในแต่ละวัน
-ขึ้นไปยังชั้น 4 และผ่านเควสไปยังชั้นต่อไปจาก NPC Apprentice Eclipse  อย่างน้อย 1 ครั้ง จะได้รับของรางวัลสะสม 1 ชิ้น
-ขึ้นไปยังชั้น 8 และผ่านเควสไปยังชั้นต่อไปจาก NPC Apprentice Eclipse  อย่างน้อย 1 ครั้ง จะได้รับของรางวัลสะสม 1 ชิ้น
-ขึ้นไปยังชั้น 11 และผ่าน Monster Quest จาก Hunter Master  จำนวน 1 ครั้งต่อวัน จะได้รับของรางวัลสะสม 1 ชิ้น
2. ของรางวัลสามารถสะสมได้ต่อเนื่อง 14 วัน รวมของรางวัลสูงสุดสามารถสะสมได้ 42 ชิ้นต่อ 1 ตัวละคร
*คำเตือน : Monster Quest จาก Hunter Master ทำได้สูงสุดเพียง 14 ครั้ง หากทำมากกว่า 1 ครั้งต่อวันจะได้รับของรางวัลสะสมเพียงชิ้นเดียว
3. ของรางวัลจะได้รับหลังจบกิจกรรมในช่วงปิดเซิร์ฟเวอร์
*Chaos Spire สามารถเข้าได้ระหว่างเลเวล 25 - 69
*Lighthouse of Chaos สามารถเข้าได้ระหว่าง 110 - 149
Dark Angel
 
ผู้ที่ผ่านภารกิจตามกติกาข้อ 1 บนชั้น 11 ของหอคอย Chaos Spire อย่างน้อย 1 ครั้งจะได้รับ Dark Angel 50 จำนวน 1 ตัว (จำกัดตัวละครละ 1 รางวัล)
ผู้ที่ผ่านภารกิจตามกติกาข้อ 1 บนชั้น 11 ของหอคอย Lighthouse of Chaos อย่างน้อย 1 ครั้งจะได้รับ Dark Angel 120 จำนวน 1 ตัว (จำกัดตัวละครละ 1 รางวัล)
Black Angel Box
ผู้ที่ผ่านภารกิจตามกติกาข้อ 1 ในชั้น 4,8 และ 11 ของหอคอย Chaos Spire จะได้รับ Black Angel Box 50 (ตามจำนวนครั้งสะสม สูงสุด 42 ชิ้นต่อตัวละคร)
ผู้ที่ผ่านภารกิจตามกติกาข้อ 1 ในชั้น  4,8 และ 11 ของหอคอย Lighthouse of Chaos จะได้รับ Black Angel Box 120(ตามจำนวนครั้งสะสม สูงสุด 42 ชิ้นต่อตัวละคร)
ภายในกล่อง Black Angel Box จะมีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมดังนี้