วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】รายละเอียดSkill Class 2ทุกอาชีพ

โดยคุณ bubbler » อังคาร มีนาคม 01, 2011
* ขออภัยในข้อมูลของบางสกิล ที่ไม่เคยลองใช้นะคับ 
กิลที่น่าใช้ในคลาส 2
สาย Power
 

Boxer
ภาพ Guard Break เป็นสกิล Debuf ที่จะใช้คู่กัยสกิล Shockwave จะืทำให้เป้าหมายถูกโจมตีด้วยการโจมตีปกติทุกครั้ง
ภาพ Dash เป็นสกิลที่จะทำให้ตัวละคร ไปที่จุดจุดนึง ด้วยความรวดเร็ว
ภาพ Uppercut [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีที่มีความรุนแรงสูงมาก เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว
ภาพ Quad Punch [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวที่จะ โจมตีติดต่อกันจำนวน 4 ครั้ง [ แยก Damage กัน อาจจะ Miss 3 ครั้ง โดน 1 ครั้ง ก็ได้ ]
ภาพ Counter Punch [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support สกิล Uppercut จะทำให้เกิด Damage ที่สูงขึ้นกว่าเดิม
ภาพ Eagle Eye เป็นสกิล Support Party เป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่ม AC ให้กับตัวละครในระยะ ของสกิล
ภาพ Guard [ ควร Master ] เป็นสกิล Support จะช่วยทำการ Block การโจมตีประเภท กายภาพ ให้กับตัวละครได้สูงสุด 5 ครั้ง
ภาพ Tetra Punch [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตี 4 ครั้งเช่นเดียวกับ Quad Punch แต่ Damage จะ x2 ขึ้นจาก Damage ก่อนหน้า
ภาพ Desperate Rally เป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่ม AP ให้ตัวละครเมื่อ ตัวละครมี HP ต่ำในระดับที่กำหนด
 
 
Warrior

ภาพ Faint [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support ที่ใช้คู่กับ Shockwave จะทำให้เป้าหมายเกิดอาการหยุดชะงัก ในระยะเวลานึง
ภาพ Lacerator [ แล้วแต่ผู้เล่น ] เป็นสกิลโจมตี ที่จะโจมตี เป้าหมายกลุ่ม ในแนวตรง
ภาพ Berserker เป็นสกิล Support ที่จะทำให้ตัวละครอยู่ในสถานะบ้าคลั่งมี AP ที่สูงขึ้น และไล่กำจัดเป้าหมายในระยะของสกิล
ภาพ Piercing Wave [ แล้วแต่ผู้เล่น ] เป็นสกิลโจมตีระยะไกล ไม่มากใช้สำหรับการโจมตีในระยะกลาง
ภาพ Aura of Haste เป็นสกิล Support Party ที่จะช่วยลด DX ของตัวละครในระยะของสกิล
ภาพ Tidal Slash [ ถ้าอัพ Lacerator ] เป็นสกิลโจมตีเป้าหมายกลุ่มในระยะเส้นตรง โดย Base Damage อยู่ที่ธาตุน้ำและ AP ของผู้ใช้
ภาพ Earthquake Blade [ ถ้าอัพ Piercing Wave ] เป็นสกิลโจมตีหมู่รอบตัว เป็นวงกว้างพอสมควร โดย Base Damage อยู่ที่ธาตุดินและ AP ของผู้ใช้
ภาพ Blazing Strike  เป็นสกิลโจมตีหมู่ที่จะโจมตี เป้าหมายโดยรอบ ของเป้าหมายหลัก
ภาพ Inferno Blade [ ถ้าอัพ Piercing Wave ] เป็นสกิลโจมตีหมู่รอบตัว เป็นวงกว้างพอสมควร โดย Base Damage อยู่ที่ธาตุไฟ และ AP ของผู้ใช้
ภาพ Tempest Strike [ ถ้าอัพ Lacerator ] เป็นสกิลโจมตีเป็นวงกลม รอบตัวในระยะสั้น โดย Base Damage อยู่ที่ธาตุลม และ AP ของผู้ใช้ และมีการสุ่มตัวแปรอีกด้วย
สาย Magic
 

Bard


ภาพ Bolster Ballad เป็นสกิล Support ที่จะช่วยให้สมาชิกในปาร์ตี้ ใช้สกิลใน MP ที่น้อยลงจากเดิม
ภาพ Seal of Water [ ธาตุน้ำ ] เป็นสกิลพื้นฐานของสกิลธาตุน้ำ
ภาพ Seal of Thunder [ ธาุตุไฟฟ้า ] เป็นสกิลพื้นฐานของสกิลธาตุไฟฟ้
ภาพ Seal of Fire [ ธาตุไฟ ] เป็นสกิลพื้นฐานของสกิลธาตุไฟ
ภาพ Seal of Earth [ ธาตุดิน ] เป็นสกิลพื้นฐานของสกิลธาตุดิน
ภาพ Seal of Wind [ ธาตุลม ] เป็นสกิลพื้นฐานของสกิลธาตุลม
ภาพ Drip Bomb [ แนะันำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของสกิลธาตุน้ำ เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว
ภาพ Icey Shackles เป็นสกิลที่จะทำให้ เป้าหมายติดสถานะ หยุดนิ่ง [ ไม่ชัวร์ ]
ภาพ Water Web เป็นสกิล Support สกิล Drip Bomb ทำให้เป้าหมาย มี DX มากขึ้น
ภาพ Water Shield เป็นสกิล Support ที่จะช่วยเพิ่ม การต้านธาตุน้ำ
ภาพ Shard of the Glacier [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะแช่แข็งและ มีการต้านธาตุไฟฟ้า ลดลง
ภาพ Electro Attack [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของธาตุไฟฟ้า เป็นสกิลโจมตีหมู่ที่จะกระจายไป ยังเป้าหมายติดๆกัน
ภาพ Thunderbolt [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวของธาตุไฟฟ้า ซึ่งมีความรุนแรงอยู่ในระดับนึง [ ไม่ชัวร์ ]
ภาพ Electroshock [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support สกิล Electro Attack ทำให้เป้าหมายติดสถานะ หยุดนิ่ง
ภาพ Thunder Shield เ้ป็นสกิล Support ที่จะช่วยเพิ่มการต้านธาตุไฟฟ้า
ภาพ Tesla Field [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ของธาตุไฟฟ้า จะเป็นกระจาย Damage จากเป้าหมายหลัก
ภาพ Whirlwind Blaze [ แนะนำให้อัพ ]  เป็นสกิลโจมตีพื้นฐาน ของสกิลธาตุไฟ มีความเร็วในการร่าย และรุนแรงในระดับนึง
ภาพ Scorching Earth [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ ที่จะมีการวาง ลาวาบนพื้นและำทำให้เกิด Damage กับเป้าหมายที่เข้ามาในระยะสกิล
ภาพ Incinerate [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวที่มีความรุนแรงของธาตุไฟ แต่มีการร่ายที่ใช้ระยะเวลานานนิดนึง
ภาพ Fire Shield เป็นสกิล Support ที่จะทำให้ผู้ใช้ มีการต้านธาตุไฟ มากขึ้น
ภาพ Phoenix Rising [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ที่จะ โจมตีเป้าหมาย และทำให้เป้าหมายเกิดสถานะเผาไหม้ในระยะเวลานึง
ภาพ Cleaving Terra [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของธาตุดิน เป็นสกิลหมู่ ที่มีความแม่นยำสูง
ภาพ Deadly Fen เป็นสกิลโจมตีหมู่ของธาตุดิน ที่มีความรุนแรงในระดับปานกลาง และทำให้เป้าหมายเคลื่อนไหวได้ช้าลง [ ไม่ชัวร์ ]
ภาพ Summon Boulder [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวของธาตุดิน ที่จะมีผลต่อเป้าหมายโดยรอบของเป้าหมายหลัก ในระยะสั้นๆ 
ภาพ Earth Shield เป็นสกิล Support ให้กับตัวละคร โดยจะทำให้ ตัวละครมีการต้านธาตุดิน มากยิ่งขึ้น
ภาพ Botulism Cloud เป็นสกิล De Buf ซึ่งจะทำให้เป้าหมาย เกิดการเคลื่อนไหว หรือการโจมตีช้าลง [ ไม่ชัวร์ ]
ภาพ Wind Blade [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของธาตุลม โดยจะโจมตีเป้าหมายโดยรอบของผู้ใช้ ในระยะสั้นๆ
ภาพ Tornado Blast [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ของธาตุลม ที่มีความรุนแรงในระดับนึง [ ไม่ชัวร์ ]
ภาพ Whirlwind [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีแบบระยะเวลา ที่ผู้ใช้ห้ามเคลื่อนไหวไปทางใด ทั้งสิ้น ในระยะเวลานึง
ภาพ Wind Shield เป็นสกิล Support ให้กับตัวละคร โดยจะทำให้ตัวละครมีการ ป้องกันธาตุลม เพิ่มมากขึ้น
ภาพ Razor Gale [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว ของธาตุลม ที่มีความรวดเร็ว และรุนแรงอยู่ในระดับนึง
 

Magician


ภาพ Hinder Snare เป็นสกิลที่จะช่วยตรึงเป้าหมายโดยรอบ ให้อยู่ในสถานะหยุดนิ่ง
ภาพ Light Pact เป็นสกิลเริ่มต้นของสายแสง 
ภาพ Arrow of Light [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลที่จะโจมตีเป้าหมายเดี่ยวๆ เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของสายแสง
ภาพ Catastrophe Heal [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลที่จะช่วยฟื้นฟู HP ของผู้ใช้ ด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ต้องเลือกเป้าหมาย [ ฮีลเฉพาะผู้ใช้ ]
ภาพ Oath of Light เป็นสกิลที่จะช่วยฟื้นฟู HP ของผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอในระยะเวลานึง 
ภาพ Light Shield [ Master ] เป็นสกิล Support ที่จะช่วยเพิ่ม DP และ MD และการต้านธาตุแสง ของผู้ใช้
ภาพ Basic Healing [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลที่ช่วยรักษาอาการ De Buf ของตัวละคร [ เฉพาะสกิล DeBuf คลาส 1 เท่านั้น ]
ภาพ Light Wave [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ที่จะ กระจาย Damage ไปยังเป้าหมายต่อไปจากเป้าหมายหลักได้อีก
ภาพ Radiant Strike [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ที่จะโจมตีโดยรอบของตัวละคร 
ภาพ Heart's Grace เป็นสกิลที่จะช่วยฟื้นฟู HP ใ้ห้กับตัวละครในปาร์ตี้
ภาพ Shield of Heaven [ ควร Master ]เป็นสกิล Support ให้กับผู้ใช้โดยจะสร้างโล่ป้องกันเป็นหลอดเลือดเทียมขึ้นมา โดยการโจมตีก่อนที่ HP ของโล่จะหมดจะเป็น Block ทั้งหมด
ภาพ Dark Pact เป็นสกิลพื้นฐานของธาตุมืด
ภาพ Hellfire [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของธาตุมืด เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว
ภาพ Wicked Flame [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support ให้กับ Hellfire เมื่อโจมตีแล้วมีโอกาสที่จะติดสถานะเผาไหม้ ทำให้ HP ลดลงเรื่อยๆ ในระยะเวลานึง 
ภาพ Blood Testament เ้ป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่มความแรงให้กับสกิล ธาตุมืด โดยต้องเสีย HP ไปส่วนนึง
ภาพ Dark Distractor เป็นสกิล De Buf ที่จะทำให้เป้าหมายเคลื่อนไหวช้าลงอย่างมาก [ เฉพาะการวิ่ง ]
ภาพ Dark Lance [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวของธาตุมืด มีความเร็วในการร่าย ค่อนข้างไว
ภาพ Dark Barrier [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support ของผู้ใช้ จะทำให้สามารถสะท้อน Damage ทางกายภาพ ไปยังผู้โจมตีได้
ภาพ Gravity Crush เป็นสกิลโจมตีหมู่ของธาตุมืด โดยจะโจมตีในลักษณะ วงกลม มีความรุนแรงสูง แต่ความเร็วในการร่ายช้า
ภาพ Withering Disease เป็นสกิล Support การโจมตี ที่จะทำให้เป้าหมายไม่สามารถฟื้นฟู ตนเองได้ในระยะเวลานึง
สาย Sense
 

Explorer
ภาพ Precise Pitch เป็นสกิล Support ของผู้ใช้ ที่จะทำให้สกิลประเภท Shuriken [ ปาไอเทม ] มี Damage มากขึ้น
ภาพ Item Detector เป็นสกิลที่จะช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่า บริเวณของสกิล มีไอเทมอยู่หรือไม่
ภาพ Aura of Luck [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support ให้กับตัวละครใน Party ช่วยเพิ่ม LK ให้กับตัวละครในระยะของสกิล
ภาพ Chain of Knives [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว ประเภท Shuriken [ ปาของ ] จะเป็นการปาไอเทม จำนวนมากกว่า 1 ไปที่เป้าหมาย
ภาพ Mega Crazy Drilling เป็นสกิล Passive ที่จะช่วยทำให้ระยะเวลาของสกิล Crazy Drilling ยาวนานมากขึ้น
ภาพ Gas Mask เป็นสกิล Support Party จะช่วยเพิ่มอัตราการป้องกันสกิล ประเภท Skunk Pouch ได้
ภาพ Landmine [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตี ที่จะเป็นการวางกับดักไว้ที่พื้นที่ของ แมพ และเมื่อเป้าหมายเข้าสู่ระยะของสกิล กับดักจะพุ่งเข้าใส่เป้าหมาย
ภาพ Sticky Icky [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล De Buf หมู่โดยรอบ ของผู้ใช้ จะทำให้ LK , DP และ HV ลดลง
ภาพ Lightning Rod เป็นสกิล Support Party ที่จะช่วยเพิ่มอัตราการป้องกัน การติดสถานะ ช๊อตไฟฟ้า ได้
ภาพ Pouch of Pain เป็นสกิลโจมตีหมู่ที่จะโจมตีเป้าหมายโดยรอบเป้าหมายหลัก
ภาพ Fan of Knives [ แนะนำให้่อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ประเภท Shuriken [ ปาของ ] โดยจะกระจายออกจากเป้าหมายหลัก

Inventor
ภาพ Butt Plate เป็นสกิลโจมตีพื้นฐาน ระยะประชิด ลักษณะคล้าย Stone Strike
ภาพ Power Shot [ แนะนำให้อัพ ]เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของ สกิลประเภทปืน เป็นการโจมตีระยะไกล และมีความรุนแรง
ภาพ Shooting Spree [ แนะนำให้อัพ ]เป็นสกิลโจมตีหมู่ของ สกิลประเภทปืน จะโจมตีในวงกว้าง ปานกลาง 
ภาพ Lucky Fist เป็นสกิลโจมตีระยะประชิด อีกสกิลหนึ่ง มี คูลดาวน์ ในระยะเวลานาน
ภาพ Keen Sense เป็นสกิล Support ที่จะช่วยให้ Damage ของการยิงกระสุนธรรมดา [ ไม่ใช้สกิล ] เมื่อคริติคอล มีผลมากขึ้นอย่างมาก
ภาพ Lock-on เป็นสกิล De Buf ที่จะลด HV ของเป้าหมาย ในระยะเวลานึง
ภาพ Double Shot [ แนะนำใ้ห้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว ของสกิลประเภทปืน โดยเมื่อใช้สกิลครั้งนึง จะยิงกระสุนปืนออกไปติดกัน 2 ครั้งด้วยกัน
ภาพ Shield Breaker [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล De Buf ที่จะทำให้ เป้าหมายติดสถานะแพ้ปืน และทำให้สกิลป้องกันทั้งหมด รวมถึง Sumo Suit ไร้ผล
ภาพ Leg Training เป็นสกิล Support ให้กับปาร์ตี้ ที่จะช่วยเพิ่ม อัตราการป้องกันสกิล ที่จะทำให้เคลื่อนไหวช้าลงได้
สาย Charm

Entertainer
ภาพ Volley Kick [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐาน เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว
ภาพ Galder Barrage เป็นสกิลโจมตี ด้วยการปา เงินใส่เป้าหมาย ทีละหลายเป้าหมาย
ภาพ Team Bolster [ แนะนำให้อัพ ]เป็นสกิล Passive ที่จะช่วยทำให้ผลของสกิล ป้องกัน เพิ่มมากขึ้น
ภาพ Siren Song [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ ที่จะโจมตีเป้าหมายกระจายไปออก ไปจากเป้าหมายหลัก
ภาพ Evolution เป็นสกิลที่จะทำให้ตัวละครกลายสภาพเป็นสถานะ Evolution
ภาพ Beast Claw เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว ที่จะสามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในสถานะ Evolution เท่านั้น
ภาพ Fatal Wound เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว ที่จะทำให้เป้าหมายเกิดสถานะ บาดเจ็บ สามารถใช้ได้เมื่ออยู่สถานะ Evolution เท่านั้น
ภาพ Fist Full of Galders เป็นสกิลโจมตีด้วยการปาเงิน ใส่เป้าหมายโดยไม่สนใจ DP และ สกิลป้องกันของเป้าหมาย
ภาพ Sumo Suit [ ควร Master ] เป็นสกิล Support ทีื่จะทำให้ Damage ที่จะเข้าสู่ ตัวละคร ลดลง
ภาพ Deadly Funk เป็นสกิลที่จะทำให้ เป้าหมายกลุ่ม อยู่ในสถานะหยุดชะงัก สามารถกระจายได้ เป็นเป้าหมายกลุ่ม

Card Master
ภาพ Card Strike [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีพื้นฐาน เป็นการปาไพ่ ใส่เป้าหมาย
ภาพ Super Hips [ ควรอัพ ] เป็นสกิล Passive ที่จะทำให้ตัวละคร ไม่สามารถติด คริติคอล ได้เมื่อใช้สกิล Dogde Master
ภาพ Bodyguard เป็น สกิล Support ให้กับปาร์ตี้ในระยะของสกิล ซึ่งเมื่อ สมาชิกในปาร์ตี้ถูกโจมตี Damage ส่วนนึงจะเข้าสู่ตัวละครแทน สมาชิก
ภาพ Impelling Rage [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลโจมตีหมู่ เป็นวงกว้างพอสมควร เป้าหมายจะถูกผลักออกจากผู้ใช้ ในระยะสั้นๆอีกด้วย
ภาพ Furious Galder Throw เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวที่จะปาเงินใส่เป้าหมาย และทำการสุ่ม ตัวแปร เมื่อได้ตัวแปรมากถึงจุดๆนึง จะทำให้ดาเมจ เพิ่มขึ้น
ภาพ Flux Capacitor เป็นสกิลที่จะแปรสภาพ HP ของตัวละครให้กลายเป็น MP ของตัวละครแทน
ภาพ Metamorphosis ้เป็นสกิลที่จะให้ตัวละครกลายเป็น สถานะ Metamorphosis
ภาพ Wild Nail เป็นสกิลโจมตีเดี่ยว โดยจะสามารถใช้ได้ในสถานะของ Metamorphosis เท่านั้น
ภาพ One Pair [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิลที่จะใช้สกิลปาไพ่ ที่จะรุนแรงกว่า Card Strike 
ภาพ Lady Luck [ แนะนำให้อัพ ] เป็นสกิล Support สกิล One Pair ที่จะทำให้การโจมตีด้วยสกิลสามารถโจมตีได้ด้วยไพ่จำนวนหลายใบ