วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】บอสต่างๆในเกม

credit : (Selphiemia 2009-9-7)
 วิธีไปหาบอสและบอสต่างๆในเกมเจ้าค่ะ


1. มาสเตอร์ มังค์
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 1-80

ระยะเวลาการเกิด
เกิดครั้งละ 3 ตัว
จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 20 นาที

Item ที่ต้องใช้
1. กาดโคล่าน้อย จำนวน 1 ใบ

ดรอบ จาก โคล่าน้อย

วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้ไปที่ โครัสบีชเขต 6 วันหยุดสุสดชื่น

2.คุยกับ Npc ในรูป พร้อมกับมีกาดโคล่าน้อย ก็เข้าไปห้องบอสได้ แล้ว เจ้าค่ะ

 

2.ตุตันคาแมนLv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 1-80

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 5 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 20 นาที

Item ที่ต้องใช้
1.ต่างหูข้าทาส จำนวน 1 อัน
2.ผ้ากันเปื้อน จำนวน 1 อัน
3.หน้ากากของข้าทาส จำนวน 1 อัน
ผ้ากันเปื้อน ดรอบจาก แอดแดกซ์

ต่างหูข้าทาส กับ หน้ากากของข้าทาส ดรอบจาก เซด


วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้ไปที่ พิระมิดดันเจี้ยน 5 - ห้องชุมนุม

2.ไปหา NPC ชื่อ โรสแมรี่ ในรูป แล้ว เธอจะขอ ผ้ากันเปื้อน เพื่อไปยัง พิระมิดดันเจี้ยน 6 - ห้องราชินี

3.เมื่อเข้ามายัง พิระมิดดันเจี้ยน 6 - ห้องราชินี ได้แล้วให้ไปหา NPC ในรูป แล้วเธอจะขอ ต่างหูข้าทาส กับ หน้ากากของข้าทาส อย่างละ 1 ชิ้น ก็จะสามารถ เข้าไปห้องบอสได้ แล้ว เจ้าค่ะ


 

3.กัปตันหัวกะโหลก
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 60-120

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 3 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 25 นาที

Item ที่ต้องใช้
1. กาดกัปตันโฟ จำนวน 1 ใบ
ดรอบ จาก กัปตันโฟ


วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้ไปที่ ท่าเรืออุปซ์ เขต 4 - ท่าเรือกาลเวลาพลิกฝ้น

2.คุยกับ Npc ในรูป พร้อมกับ มีกาดกัปตันโฟ ก็เข้าไปห้องบอสได้ แล้ว เจ้าค่ะ

 
 4.ทูมเบธ
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 80-150

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 6 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 12 นาที

Item ที่ต้องใช้
1.กาดโรสแมรี จำนวน 1 ใบ
2.สร้อยคอลูกแก้ว จำนวน 1 เส้น
กาดโรสแมรี ได้จากเควส บูลแฟรี lv 100 
สร้อยคอลูกแก้ว ได้จาก การขุด ซากโบราณคาบัลลาดันเจี้ยน ทุกแผนที

วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้เดินทางไปที่ ซากโบราณคาบัลลาดันเจี้ยน เขต 3

2.คุยกับ โรสแมรี ในรูป แล้ว เธอจะวาบไป อีกที นึง ใน แผนที่เดียวกัน

3.เมื่อวาบมาแล้ว จะมีวาบ 2 วาบ คือ วาบ ซ้าย และ ขวา ของแผนที ในเดินไปวาบทาง ขวาจะวาบไปแผนที่ ที่ชื่อว่า ไทร์เด้นท์เมส ส่วนทางซ้ายออกจากแผนที่นะเจ้าค่ะ
4.ให้คุยกับ Npc  ในรูป แล้วเธอจะขอ สร้อยคอลูกแก้ว นำมาให้เธอ เธอก็จะวาบเราเข้าห้องบอส


ป.ล. จากขั้น ตอนที่ 3 กรุณา อย่า เดินออกวาบ ทางด้านซ้าย นะเจ้าค่ะ
 

5.สิงโตเท็นทา
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 100 ขึ้นไป

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 4 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 40 นาที

Item ที่ต้องใช้
1.ดอกบัว จำนวน 1 ดอก
ดอกบัว ดรอบจาก หนอนดอกบัว
วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้เดินทางไปที่ แผนที่ บึงลึกลับเขต 6 ทะเลสาบลวงตา

2.คุยกับ NPC ในรูปเขาจะขอ ดอกบัว พร้อมกับส่ง ไปกลางแผนที แล้วเดินเข้าวาบ ไปยังห้องบอส

6.ท่านเคานท์ บลัด
Lv ที่จำกัด
ยังไม่ทราบแน่ชัด

ระยะเวลาการเกิด
ยังไม่ทราบแน่ชัด

Item ที่ต้องใช้
1.หินพระอาทิตย์ จำนวน 1 ก้อน
ได้จากการขุด ใน ปราสาทแวมไฟร์ดันเจี้ยน ทุกแผนที่

วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้เดินทางไปที่ ปราสาทแวมไพร์ดันเจี้ยน เขต 4

2.คุยกับ NPC ในรูป เขาจะ ขอ หินพระอาทิตย์ เมื่อนำมาให้เขาแล้ว เขาจะวาบไป ห้องบอสให้

 
 
 7.แมดเร
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 200 ขึ้นไป

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 1 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 32 นาที

Item ที่ต้องใช้
1.สร้อยหัวกระโหลก จำนวน 1 ชิ้น
ดรอบจาก ปีศาจเรด lv150

วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้เดินทางไปที่ โรงเรียนอาถรรณ์ ห้องวิทยาศาสตร์

2.คุยกับ Npc ใน รูป เขาจะขอ สร้อยหัวกระโหลก นำมาให้เขา แล้วเขาจะวาบ ไปห้องของบอส
 
 

 8.โชกี้
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 150 ขึ้นไป

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 1 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 30 นาที
Item ที่ต้องใช้
1.ลูกบอลหิน จำนวน 2 ลูก
ดรอบจาก ออร์โคนิโอ้

วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้เดินทางไปที่ ภูเขาไฟเทชีชิ เขต4

2.คุยกับ Npc ใน รูป เขาจะขอ ลูกบอลหิน จำนวน 2 ลูก นำมาให้เขา แล้วเขาจะวาบ ไปห้องของบอส


ปล. สิงโต Charm 4 lv 200 โดน คริที่ 6883 ระวังตายไม่รู้ตัวนะเจ้าค่ะ
 
 

 9.พรีเดเตอร์
Lv ที่จำกัด
จำกัด Lv ที่ 100 ขึ้นไป

ระยะเวลาการเกิด
เกิด ครั้งละ 3 ตัว จะเกิด หลังจากตัวแรกตาย 60 นาที

Item ที่ต้องใช้
1.โซ่ตรวน จำนวน 1 ชิ้น
2.ยาพิษเหลวสีน้ำเงิน จำนวน 1 ขวด

วิธีการเข้าไปห้องบอส


 

 10.ราชินีโอดิเนีย
Lv ที่จำกัด
ยังไม่ทราบแน่ชัด

ระยะเวลาการเกิด
ยังไม่ทราบแน่ชัด

Item ที่ต้องใช้
1.เครื่องมือ หมายเลข 3 จำนวน 1 ชิ้น
ดรอบ จาก ซูเปอร์คูลเลม

วิธีการเข้าไปห้องบอส
1.ให้เดินทางไปที่แผนที่ บลูไอซ์ ดันเจี้ยน เขต 3

2.เมื่อมาถึง บลูไอซ์ ดันเจี้ยน เขต 3 ให้คุยกับ Npc ในรูป พร้อมกับเอาของให้ เขา ก็จะสามารถเข้าไปห้องบอสได้แล้วเจ้าค่ะ

 

 11.สไปซีซี่ดราก้อนLv ที่จำกัด
ยังไม่ทราบแน่ชัด

ระยะเวลาการเกิด
ยังไม่ทราบแน่ชัด

Item ที่ต้องใช้
1.Spicy Egg จำชื่อไทยไม่ได้ อะ เจ้าค่ะ
ได้จากการขุด ใน แผนที่ ภูเขาไฟแทนโก้ เขต1

วิธีการเข้าไปห้องบอส

02.05.2011
-----------ผู้เขียนไม่ได้ปรับปรุงข้อความเพิ่มคะ----------

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้เล่นที่มาช่วยตอบในกระทู้ช่วง2010

ขอเพิ่มเติม โอดิเนียนนะครับ

ส่ง : แม่ทัพ ที่ แมพดันเจียนไอซ์บลู 3
ต้องใช้ :เครื่องมือหมายเลข 3 ; หาได้จาก ซุปเปอร์คูเลม Lv 328 ที่แมพดันเจียนบลูไอซ์ 2-4 Lv: 777
Type: Magic
HP:32768 x5
Atk: 3890 / MA: 299
Def: 3732 / MDef: 4473 / GunDef: 2310
ป้องกัน : การโจมตีปรกติ,ไฟ,ลม,ดิน,ความมืด,แสงสว่าง
แพ้ : การโจมตีด้วยเวทย์ที่ไม่มีธาตุ , ปืน , สายฟ้า
ของที่ดรอป : ปืนมาส180, มีดมาส190 9ล9


_NatoJungZa_โพสเมื่อ 2009-10-16 21:17
พอจะบอกไหมว่าบอสตัวไหนแพ้ธาตุอะไรบ้างอะ
ต้นฉบับโพสโดย preranut01 เมื่อ 2009-10-16 16:44
อืม.. ที่พอจารู้นะจ้า
ตุตันคาเมน lv80 แพ้ ปืน ลม ป้องกัน เวทย์
กัปตันหัวกระโหลก lv100 แพ้ ปืน ป้องกัน เวทย์
ทูมเบธ lv121 แพ้ ปืน ป้องกัน ปกติ
รู้แค่ 3 ตัวอะจ้า TT แหะๆ ซอรี่ๆน้าPatraFarโพสเมื่อ 2010-3-15 20:42


ไม่เจอทางเข้ามาสเตอร์มังค์เลยอ่ะครับ
ต้นฉบับโพสโดย yossatorn เมื่อ 2010-2-20 20:57
บอสที่เวล 1 ก็สามารถเข้าไปสู้ได้ ..แต่โดนตี 1 ทีคงหงอยกลับมา *
' มาสเตอร์ มองค์ '
ตอนนี้บอส มาสเตอร์ มังค์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มาสเตอร์ มองค์" แล้ว
ทางเข้าไปแมพบอสนี้อยู่ที่
ถ่ำโครัลบีท (บนๆของแมพ) เวล 1 - 30 สามารถเข้าได้ ไอเทมที่ต้องใช้คือ เขาแอกแดกซ์ 3 อัน เอาไปให้กับ npc ที่ชื่อ คองคอง ลิงขี้ขโมย แค่นี้ก็จะสามารถเข้าไปสู้กับ มาสเตอร์ มองค์ ได้แล้วจ้า : )*

signuskrisโพสเมื่อ 2010-1-1 14:25

เสริมข้อมูลไห้นิดนะครับ ตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์มัง(เวลปามาน55อะ)จะเข้าผ่าน ลิงขี้ขโมย ที่แมพถำระหว่างโครัชบีช-ทางเข้าทะเลทรายนะครับ ไช่ไอเมทเขาแอดแดก3อันดรอบจากแอดแดก เลเวลที่เข้าได้คือไม่เกิน30ครับ ส่วนอีกอันเป็นทริกนะครับคือสิงโตเท็นทาเนี่ยตอนเข้าไปเราจะยังไม่เสียไอเทมดอกบัวนะครับจะเสียตอนคุยกะเอนพีซีออกท่าเราตายออกหรือไช้ไอเทมจำพวกปีกหรือแฮนโฟนออกเนี่ยจะสามารถเข้าได้เรื่อยๆโดยไช้ไอเทมแอนเดียวเท่านั้นคร้าบ

tarrotzโพสเมื่อ 2010-1-2 22:07

ตุตันคาเมน ก็เข้าทางเดิม npcตัวเดิม แต่มีเควสนิดหน่อย 4-5เควส[จำไม่ได้] ก่อนจะถึงตัวบอส บอสเกิดครั้งละตัว จนครบ 4 ตัว แล้วอีก10นาทีจากตัวแรกตายถึงจะเกิดใหม่ สายเวทยิงมานาแอโร่แรง [มังกรเวล80 โดนดอกละ 600]อัดธรรมดาดอกละ 600 คริ 1400

signuskrisโพสเมื่อ 2010-2-3 19:19


อยากรุ เคล็ด วิธี เข้า บอส ตุตัน อ่ะ ตรงล่ามอน 4-5 ด่านอ่ะ
ต้นฉบับโพสโดย Binooz เมื่อ 2010-1-10 02:26
อันนี้เคล็ดของผมนะครับ
ด่าน1.ไห้หาตัวที่แยกๆไปจากฟูงส่วนไหย่จาอยู่มุมขวาบนๆท่าช้ากว่าตัวอื่นหน่อยไม่เดินเข้าฟูงอะตีเลย
ด่าน2.เดินไปหาช่องว่างที่โคนน้อยที่สุดกะได้แต่เปลืองเวลาเดวทำไม่ทันอิกไห้เดินลุยๆไปเลยกดปั้มเลือดบ่อยๆกะพอ(บางทีด่านนี้เปลืองยากว่าล่าบอสอิกนะ)
ด่าน3.คำตอบคือฟั่งข้าทาสอะส่วนไหย่นะแต่ดูไห้ดีๆหน่อยละส่วนข้อ2ไห้ติวเกี่ยวกะไอเทมไนพีระมิดดีๆอะครับ
ด่าน4.ไม่มีไรมากเข้าไปตีมอน3ตัวเกบของพอและ
เสดแล้วกะจาได้เข้าไปสู้กะบอสแว้ว
ปล.ลูกน้องบอสจาเปนพวกมอนจากด่าน4ที่ระดับสูงขึ้นอะนะ
 
lapat17292โพสเมื่อ 2009-9-13 18:07
มังกรล่าได้นะตุตันอ่ะยัดดาคมิสยืนร่าย1-1ได้เรย มันคริ1 *-*ทำไปได้
สไปซี่เคยเหนแกะยืน1-1ชนะอ่ะ มังกรนี่ไม่ร ...
ต้นฉบับโพสโดย deestory เมื่อ 2009-9-6 23:35
อะถูกต้อง- -*ผมเคยเล่นแกะอะมันแพ้ธาตุมืด ดาคมิสไปทีกะตบง่อยละ เล่นแต่เฟลมกับดาคสเปียรืกลับมันตบเข้ากะโล่มืด- -
จบละชนะบายๆ - -(ป.ล.มายช็อบทั้งตัวนะไม่ไหวจิงๆง่าปกติ- -)