วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผู้หญิงไทยมีหน้าอกเล็กที่สุดในโลก


เขาบอก"ผู้หญิงไทยมีหน้าอกเล็กที่สุดในโลก"ยอมไหมสาวไทย ;q
เทปบันทึกรายการKnowledge Gangย้อนหลังคะ
(ปล.เดี๋ยวโดนด่าแหง๋มแบบผู้หญิงไม่สมควรพูดเรื่องoioผู้ชายอย่างไร้ยางอายได้ขนาดนี้ ฯลฯ)

เชื่อรึไม่ว่า ลีโนนาร์โด ดาวินชี เป็นคนค้นและทำกรรไกรเป็นคนแรกของโลก (09-04-2011)