วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】องค์หญิงผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์ กล่อง Neferitit

องค์หญิงผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์ กล่อง Blossoming Nefertitiกล่องเลเวล 80 ราคา 800 VG
กล่องเลเวล 130 ราคา 1,200 VG
กล่องเลเวล 180 ราคา 1,500 VG