วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】 ไขปริศนาลับ หอคอยต้องสาป #2

ไขปริศนาลับ หอคอยต้องสาป #2


Bunny Maid ต้องการรวบรวม Chaos Shard ภายในหอคอยต้องสาป เพื่อส่งกลับไปให้ฝ่ายวิจัยไขปริศนาของหอคอย
เหล่าผู้กล้าที่รวบรวม Chaos Shard มาให้ Bunny Maid ได้รวดเร็วที่สุด บริษัทเมกาโล มีของรางวัลเตรียมไว้ให้!


7 ก.ค.  -21 ก.ค.  (กิจกรรมจบเมื่อปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นจะต้องเข้าไปทำเควสกับ Bunny Maid  ภายในหอคอย Fading Tower หรือ Tower of Rose Garden
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำเควส Bunny Maid ให้ได้ชั้นละ 10 ครั้ง ทำจนครบทุกชั้น ผู้ที่ทำได้เร็วที่สุด 10 อันดับแรกในแต่ละหอคอยจะได้รับรางวัล
3. เมื่อทำภารกิจสำเร็จแล้วให้ส่ง  Email แจ้งไอดี , ชื่อตัวละครที่ทำได้ มาที่ gm@trickster.in.th เพื่อติดต่อรับรางวัล
4. ผู้ที่ส่งอีเมลล์มาก่อนถือ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อน
5. 1 ไอดีรับได้ 1 รางวัลต่อ 1 หอคอยเท่านั้น
6. ทีมงานจะอัพเดทรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในเวลา 18.00 น. ของทุกวันทำการ*ขณะนี้ยังไม่มีผู้ได้รับรางวัล*