วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

【Trickster】Will You Merry Me !!

จาก bbs โดยคุณ ~*UssLaJLwaJTne*~ 23 ธันวาคม 2010,คะ
trick_03 ...Note!!~... trick_03 

กระทู้นี้ผมพยายามจะรวมรวบเควสใน Trickster มาให้ทุกคนได้ดูกัน หากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ...ผมจะพยายามอัพเดทเรื่อยๆเพราะเวลไปทำเควสไปอัพเดทกระทู้นี้ด้วย 5 5 5 มึนตึบ อ่อ...อีกอย่างหนึ่งภาพ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••

trick_08 ••[Coral Town]
Quest Episode
Normal Quest
Monster Quest

trick_08 ••[Gate of Desert Beach]
Quest Episode
Normal Quest
Monster Quest

trick_08 ••[Beach Town-Paradise]
Quest Episode
Normal Quest
Monster Quest
Key Quest


trick_08 ••[Megalopolis]
- [url]Quest Episode[/url]
Normal Quest
- [url]Monster Quest[/url]
Key Quest
-Card Quest

trick_08 ••[Caballa Relics]
- [url]Quest Episode[/url]
Normal Quest
- [url]Monster Quest[/url]
Key Quest

ถ้าเควสไหนผิดก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับ
เพราะผมมีเวลาทำตอนดึกหลังตีสองไปแล้วเพราะเป็นเวลาเลิกงาน
ทำตอนกลางคืนบางครั้งมันเลยเบลอๆ มึนๆ ตรึงๆ


Coral Town - Quest Episode 0 - Chapter1 The Start of an Adventure

ภาพ
1.
เควส Trickster Registration
์NPC Heidi
MAP Coral Town - Blooming cora
ต้องการ -
รางวัล Rookie Sword , Rookie HaT , Rookie Shield , EXP 256 /TM 256
รายละเอียด ของรางวัลได้หลัีงจากที่คุยกับบันนี่ เมด

ภาพ
2.
เควส Prove Your Spirit
์NPC Bunny Maid
MAP Coral Town - Blooming cora
ต้องการ Carrot 2 อัน
รางวัล EXP 1374 /TM 1374 , Level Up Guide , 2000 Galder
รายละเอียด Carrot หาได้จาก Torobie ที่เมพ Coral Beach Field 1

ภาพ
3.
เควส Helping Others
์NPC winnie
MAP Coral Town - Blooming cora
ต้องการ -
รางวัล Young Egg , EXP/TM 2739 , 2000 Galder
รายละเอียด ต้องผ่านเควส Prove Your Spirit ก่อนครับ

ภาพ
4.
เควส winnie's Request
NPC Lifeguard Deen
MAP Coral Beach Field 1
ต้องการ -
รางวัล [Lucky Pink Potionx10 Lucky Blue Potion x10] , Recovery Guilde , EXP/TM 3735
รายละเอียด ต้องผ่านเควส Helping Others ก่อนครับ

ภาพ
5.
เควส Moster Quest
์NPC Lifeguard Deen
MAP Coral Beach Field 1
ต้องการ -
รางวัล [500 galder coppon x5] , EXP/TM 3735
รายละเอียด เควสนี้เป็นเควสล่ามอนเตอร์ต้องกำจัด ท๊อคโทชิทั้งหมด 5 ตัวครับ

ภาพ

6.
เควส Deen's Request
์NPC Tinnie
MAP Coral Beach Field 2
ต้องการ -
รางวัล [Lucky Pink Potionx10 Lucky Blue Potion x10] , EXE/TM 4970 ,2000 Galder
รายละเอียด ต้องผ่านเควสของดีนก่อนครับ

ภาพ
7.
เควส Moster Quest
์NPC Tinnie
MAP Coral Beach Field 2
รางวัล [500 galder coppon x5] , EXP/TM 4970
ต้องการ -
รายละเอียด เควสนี้เป็นเควสล่ามอนเตอร์ต้องกำจัด แบด ฟิวรี่ ทั้งหมด 5 ตัวครับ

ภาพ
8.
เควส Tinnie's Request
์NPC Lifeguard Been
MAP Coral Beach Field 3
รางวัล [Lucky Pink Potionx10 Lucky Blue Potion x10] , EXE/TM 4970 ,2000 Galder
รายละเอียด ต้องผ่านเควสล่ามอนเตอร์ของทินนี่ก่อนครับ

ภาพ
9.
เควส Been's Request
์NPC Lifeguard Been
MAP Coral Beach Field 3
รางวัล [Pocket pouch]x1 , [Shortcut Guide]x1] , EXP/TM 32928 , 10000 Galder
ต้องการ 5 Cool Ice
รายละเอียด น้ำแข็งดรอปได้จากบลูเพนกวินในเมพ Coral Beach Field 3

ภาพ
10.
เควส The Start of an Adventure
์NPC Don Guvanni
MAP Gate of Desert Beach
รางวัล EXP/TM 12664 , 4000 Galder
รายละเอียด -coral Town - Normal Quest 


ภาพ
1.
เควส Autumn Everyday Coral Beach
์NPC Indiana John
MAP Coral Town
รางวัล [Daily Coupon]x1 , [Pink Potion A]x5 , TM 3369
ต้องการ 1 Plastic bag , 1 Rusty chain
รายละเอียด Plastic bag , Rusty chain ขุดได้จาก Coral Beach Field 1 เควสนี้ทำได้วันละครั้งนะครับ


ภาพ
2.
เควส Loyal Monkey_T
์NPC Monkey_T
MAP Coral Beach Field 3
รางวัล [Monkey_T's Bad Check]x1 , TM 10410
ต้องการ 5 Panacea Herbs
รายละเอียด Panacea Herbs หาได้จาก Clione ในเมพ Coral Beach Field 3

ภาพ
3.
เควส It's Too Hot!
์NPC Explorer Reina
MAP Coral Beach Field 3
รางวัล EXP 10410 , 4000 galder
ต้องการ Cool Spring Water
รายละเอียด Cool Spring Water หาได้จาก Clione ในเมพ Coral Beach Field 3

ภาพ
4.
เควส A Novice Growth
์NPC Warrior Kei
MAP Coral Beach - Dark Cave
รางวัล EXP 10410 , 4000 Galder
ต้องการ 5 Mole Crown
รายละเอียด Mole Crown หาได้จาก Real Golden Mole ในเมพ Coral Beach - Dark Cave


ภาพ
5.
เควส Monkey_T's Revenge
์NPC Monkey_T
MAP Coral Beach - Dark Cave
รางวัล EXP 5313
ต้องการ Master Mong's Fur
รายละเอียด Master Mong's Fur ดรอปจาก Master Mong โดยการหา Addax's Horn 3 อันแล้มาคุยกับ Monkey_T เพื่อเข้าห้อง


ภาพ
6.(เควสนี้ทำได้เรื่อยๆครับ)
เควส Monkey_T's Loyalty -2
์NPC Monkey_T
MAP Desert Beach 1
รางวัล [50 Galder coupon]x1 , TM 19593
ต้องการ 5 Iron Grass
รายละเอียด Iron Grass หาได้จาก Shelltrap ที่เมพ Desert Beach 1Coral Town - Monster Quest 

ภาพ
1.(ทำได้วันละครั้ง)
เควส Monster Quest 
์NPC Hunter Yuri
MAP Coral Beach Field 3
ครั้งที่ 1
รางวัล [100 galder coupon]x1 ,EXP 3586 /TM 1055
รายละเอียด ล่า Clioe 15 ตัว ภายในเวลา 15 นาที
ครั้งที่ 2
รางวัล [100 galder coupon]x2 ,EXP 4108 /TM 1128
รายละเอียด ล่า Thiefmon 10 ตัว ภายในเวลา 15 นาทีภาพ
2.
เควส Monster Quest 
์NPC Assistant Hunter
MAP Coral Beach - Dark Cave
รางวัล [100 galder coupon]x3 ,EXP 3261 /TM 3359
รายละเอียด ล่า Real Golden Mole 10 ตัวภายใน 10 นาทีGate of Desert Beach - Quest Episode 0 - Chapter2 Don Guvanni's Push

ภาพ
1.
เควส Don Guvanni's Training pt.1
์NPC Don Guvanni's 
MAP Gate of Desert Beach
รางวัล [Oasis Water , Distilled Water ,Empty Potion Bottle]x5 , [Drilling for dummies]x1 , EXP/TM 21763
ต้องการ Drilling for dummies 
รายละเอียด
-Drilling for dummies ได้จากการทำเควส Master Drilling


ภาพ
2.
เควส Master Drilling
์NPC Driller Marky
MAP Gate of Desert Beach
รางวัล [Peng]x1 , [Drilling for dummies]x1 ,EXP/TM 21763 
ต้องการ 2 Tanning Oil
รายละเอียด Tanning Oil ขุดได้จาก Gate of Desert Beach

ภาพ
3.
เควส Meet Officer Robert
์NPC Officer Robert
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Oasis Water , Distilled Water ,Empty Potion Bottle]x5 , EXP/TM 21763
ต้องการ -
รายละเอียด ต้องผ่าน เควส Don Guvanni's Training pt.1 มาก่อนนะครับ

ภาพ
4.
เควส Don Guvanni's Training pt.12
์NPC Compounder Paul
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Hard scales]x5 , [Life Vest]x1 ,EXP/TM 21763
ต้องการ 1 Desert Potion
รายละเอียด ได้จากการ คอม Oasis Water , Distilled Water ,Empty Potion Bottle 
ภาพ

ภาพ
5.
เควส Don's Push -3rd Stage
์NPC Alchemist Nate
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Mature compounding Guild]x1 , [Nete's Certification]x1 ,EXP/TM 21763
ต้องการ คอม Life Vest กับ Hard scales เสร็จแล้วคุยกับ Alchemist Nate อีกทีครับ
รายละเอียด ต้องผ่าน เควส Don Guvanni's Training pt.2 มาก่อนนะครับ
ภาพ

ภาพ
6.
เควส Don's Push -3rd Stage ตอนจบ
์NPC Officer Robert
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Pink Potion B]x20 , [[Blue Potion B]x20 , Wooden Sword]x1 ,EXP/TM 21763
ต้องการ -
รายละเอียด ต้องผ่าน เควส Don's Push -3rd Stage มาก่อนนะครับ

ภาพ
7.
เควส Don's Push -4rd Stage
์NPC Officer Robert
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Refine Guide]x1 , [Hologram port]x1 ,[Beginner's scroll of revivil]x5 ,EXP 87054/TM 43527
ต้องการ Refine Guide , Level1Rookie Sword
รายละเอียด ต้องผ่าน เควส Don's Push -3rd Stage มาก่อนนะครับ , Refine Guide ได้จากเควส Learn To Refine ,
Level1wooden Sword ได้จากการ Refine wooden sword

ภาพ
8.
เควส Learn To Refine
์NPC Blacksmith Marx
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Refine Guide]x1 , [Bronze Gemstone]x7 ,[wood sword]x1 ,EXP/TM 21763
ต้องการ 7 Bronze Gemstone
รายละเอียด Bronze Gemstone ขุดได้จากเหมือง Desert Beach Mine ชั้น 1Gate of Desert Beach - monster Quest

ภาพ
1.
เควส Monster Quest 
์NPC Hunter Yuri
MAP Gate of Desert Beach
รางวัล [Hunter Girl's Thank You Gift]x1 EXP 2308 , TM 721
รายละเอียด กำจัด Fanta Slime 5 ตัวภายใน 15 นาที Fanta Slime อยู่ที่เมพ Desert Beach 1ทำได้วันละครั้งGate of Desert Beach - Normal Quest

ภาพ
1.
เควส Julio's Storaga Mission 1
์NPC Keeper Julio
MAP Gate of Desert Beach
รางวัล [500 galder coupon]x6 , [Half Pink Potion]x9 , [Half Blur Potion]x9 , EXP 40628 TM 17914
ต้องการ เลเวล20ขึ้นไป , คริสตัล
รายละเอียด สำหรับเควสนี้แบ่งเป็นมิสชั่นทำได้วันละครั้งนะครับ แล้วแต่ว่าจะเลือกอันไหน
ภาพBeach Town-Paradise - Key Quest


ภาพ
1.
เควส Desert Sticker
์NPC Sandman
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [500 galder coupon]x5 , EXP 57072 , TM 61769
ต้องการ 5 Desert Sticker
รายละเอียด Desert Sticker ได้จากการทำเควสครับ รายชื่อเควส


ภาพ
2.
เควส Legendary Recipe
์NPC Sandman
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [500 galder coupon]x5 , EXP 57072 , TM 61769
ต้องการ 5 Sand Cake , 2 Limestone , 1 Garden Trowel , 1 Oasis Water , 1 Sandglass
รายละเอียด Sand Cake และ Sandglass หาได้จาก Sand Demon ที่เมพ Desert Beach 3 , Limestone Garden Trowel และ Oasis Water ขุดได้จาก Desert Beach 1


ภาพ
3.
เควส The Mirade of Sand
์NPC Sandman
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Adventurer's Book]x1 , [Weapon Ticket A]x5 , EXP 114144 , TM 123539
ต้องการ 1 Legendary Recipe, 1 Glyph Tablet
รายละเอียด Legendary Recipe หาได้จาก Sand Demon ที่เมพ Desert Beach 3 ,Glyph Tablet ขุดได้จาก Pyramid Dungeon
Beach Town-Paradise - Quest Episode 0 - Chapter3 our prologue


ภาพ
1.
เควส Meet The Natives
์NPC Andrew
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Health Charm] Card]x1 , [Wing Port Paradise]x10 , EXP 176960 TM 50160
ต้องการ 8 Heart Gems
รายละเอียด Heart Gems หาได้จากการทำ เควส 8 เควสครับ

ภาพ
2.
เควส A Present for a sick Friend
์NPC Dorothy
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Lion Card]x1 , [Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 3 Scorpion Jerky
รายละเอียด Scorpion Jerky หาได้จาก Sea Scorpion ในเมพ Desert Beach 3

ภาพ
3.
เควส A Famous Model's Picture
์NPC Don Giuvanni
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Cat Card]x1 , [Heart Gems]x1 , [Blue Potion B]x10 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ Jenny's Photo B
รายละเอียด Jenny's Photo B หาได้จากการขุดในเมพ Desert Beach 1


ภาพ
4.
เควส Helping Confess
์NPC Steve Ryu
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Bunny Card]x1 , [Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 3 Bouquet
รายละเอียด Bouquet หาได้จาก Hula Octopus ในเมพ Desert Beach 2


ภาพ
5.
เควส Owl's Problem
์NPC Clever Owl
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Sheep Card]x1 , [Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 3 Golden Mole's Feather
รายละเอียด Golden Mole's Feather หาได้จาก Golden Mole ที่เมพ Desert Beach 1


ภาพ
6.
เควส Help Keep the Peace
์NPC Officer Tera 
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [500 galder coupon]x1 ,[Buffalo Card]x1 , [Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 3 Illegal CD
รายละเอียด Illegal CD หาได้จาก Grumpy Octopus ที่เมพ Desert Beach 2


ภาพ
7.
เควส Lookin' Good
์NPC Rosemary
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [Raccoon Card]x1 , [Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 2 SwimmingSuit
รายละเอียด SwimmingSuit หาได้จากการขุดที่เมพ Desert Beach 2


ภาพ
8. (เฉพาะฟ๊อก)
เควส Fished Up Scroll
์NPC Kristoffer J
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล [ Envelope with Photo]x1 , [Fox Pup]x1 , [Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 3 Earthworm
รายละเอียด Earthworm หาได้จาก Golden Mole ที่เมพ Desert Beach 1


ภาพ
9.
เควส Cherishing Destinies
์NPC Old Artist
MAP Desert Beach 2
รางวัล [ Postcard]x1 , [Dragon Card]x1 , [Pink Potion B]x10 ,[Heart Gems]x1 , EXP 35392 TM 10032
ต้องการ 1 Paper, 2 Color Pencils
รายละเอียด Paper และ Color Pencils หาได้จาก Fanta Fish ในเมพ Desert Beach 2 , Paper สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าด้วย

ป.ล. ในส่วนของเควสทั้ง 8 บางเควสจะแตกต่างไปตามอาชีพของตัวละครครับเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ครบที่หลังครับ (ข้างบนเควสของคริสโตเฟอร์เป็นของฟ๊อกนะครับ)

Officer Tera - ควาย
Steve Ryu,Sexy Stamp - กระต่าย
Kristoffer J - ฟ๊อก
Dorothy - สิง
Old Artist - มังกร
Clever Owl - แกะ
Don Giuvanni - แมว
Rosemary - แรคคูน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ~*UssLaJLwaJTne*~ เมื่อ 24 ธันวาคม 2010, Beach Town-Paradise Normal Quest


ภาพ
1.
เควส Miranda Watty's Hobbies
NPC Miranda Watty
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล 
รอบที่ 1 - [500 galder coupon]x1 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [500 galder coupon]x1 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [500 galder coupon]x1 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [500 galder coupon]x1 ,[Miranda Watty Card]x1 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 2 Pineapple Mask
รายละเอียด Pineapple Mask หาได้จาก Pineapple ในเมพ Desert Beach 3


ภาพ
2.
เควส Dude Needs a Bath
์NPC Skipper Min
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล
รอบที่ 1 - [500 galder coupon]x1 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [500 galder coupon]x1 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [500 galder coupon]x1 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [Skipper Card]x1 , [500 galder coupon]x1 ,[Miranda Watty Card]x1 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [Survival Stick]x1 , [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 1 Soap , 1 Shampoo , 1 Bath Sponge
รายละเอียด Soap ,Shampoo , Bath Sponge หาได้จากการขุดที่เมพ Desert Beach 3


ภาพ
3.
เควส Eloy's Sensitive Skin
์NPC Vagabond Eloy
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล
รอบที่ 1 - [Pink Potion C]x3 , [Blue Potion C]x3 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [Pink Potion C]x3 , [Blue Potion C]x3 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [Pink Potion C]x3 , [Blue Potion C]x3 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [Vagabond Eloy Card]x1 , [Pink Potion C]x3 , [Blue Potion C]x3 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 2 Sun Cream
รายละเอียด Sun Cream หาได้จากการขุดที่เมพ Desert Beach 2


ภาพ
4.
เควส This Generation's Last Romantic
์NPC Homeless Ian
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล Water Bucket
รอบที่ 1 - [Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [Homeless Ian Card]x1 , [Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [Water Bucket]x1 , [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 2 Flower Necklaces
รายละเอียด Flower Necklaces หาได้จาก Sea Scorpion ที่เมพ Desert Beach 3

ภาพ
5.
เควส Well Watching Bunny Maid
์NPC Bunny Maid
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล 
รอบที่ 1 - [Filled Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [Filled Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [Filled Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [Bunny Maid Card]x1 , [Filled Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [Filled Water Bucket]x1 , [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 1 Water Bucket , 2 Octopus Legs
รายละเอียด Water Bucket ได้จากเควส This Generation's Last Romantic , Octopus Legs หาได้จาก Hula Octopus ที่เมพ Desert Beach 2


ภาพ
6.
เควส Help Al-Hauri
์NPC Al-Hauri
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล 
รอบที่ 1 - [Pink Potion B]x5 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [Blue Potion B]x5 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [Pink Potion B]x5 , [Blue Potion B]x5 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [Al-Hauri Card]x1 , [Filled Water Bucket]x1 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [Clam Shield]x1 , [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 1 Fully Filled Bucket
รายละเอียด Fully Filled Bucket ได้จากเควส Well Watching Bunny Maid ครับ


ภาพ
7.
เควส Eliza Bath's Curiousity
์NPC Eliza Bath
MAP Beach Town-Paradise
รางวัล 
รอบที่ 1 - [500 galder]x1 , EXP 46302
รอบที่ 2 - [500 galder]x1 , EXP 46302
รอบที่ 3 - [500 galder]x1 , EXP 46302
รอบที่ 4 - [Eliza Bath Card]x1 , [500 galder]x1 , EXP 46302
รอบที่ 5 - [ Octo Hat]x1 , [Desert Sticker]x1 , EXP 46302
ต้องการ 1 Lucky Letter , 1 Cursed Letter , 1 love Letter , 1 confession Letter , 1 Farewell Letter
รายละเอียด Lucky Letter , Cursed Letter , love Letter , confession Letter , Farewell Letter ขุดได้จาก Desert Beach 4


เควสที่เหลือข้อมูลจาก http://www.tricksterlover.com ครับ

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรางวัลและรายชื่อไอเท็มนะครับ

Boy's Favor
ภาพ
NPC : Pharaoh Boy (Beach Field 6 - Statue of Anubis)
ต้องการ : Uraeus Statue, Nekhbet Statue, Round Bone Seal
เงื่อนไข : เลเวล25+
ทำได้ : 5 รอบ
exp : 24,694 tm : -
รอบที่1 : 500 Galder Coupon
รอบที่2 : 2x 500 Galder Coupon
รอบที่3 :3x 500 Galder Coupon
รอบที่4 : 4x 500 Galder Coupon
รอบที่5 : Pharaoh Boy Card
Note : Uraeus Statue, Nekhbet Statue, Round Bone Seal ได้จากการขุด Pyramid Dungeon ทุกแผนที่

Canopic Jar
ภาพ
NPC : Nefertiti (Pyramid Dungeon 6 - Hall of the Queen)
ต้องการ : 3x Harpy, 3x Imsety, 3x Duamutef, 3x Qebehsenuef
เงื่อนไข : เลเวล25-90
ทำได้ : 5 รอบ
exp : 24,694 tm : -
รอบที่1 : 10x Pink Potion C, 10x Blue Potion C
รอบที่2 : 15x Pink Potion C, 15x Blue Potion C 
รอบที่3 : 20x Pink Potion C, 20x Blue Potion C
รอบที่4 : 25x Pink Potion C, 25x Blue Potion C 
รอบที่5 : Nefertiti Card
Note : Harpy, Imsety, Duamutef, Qebehsenuef ได้จากการขุด Pyramid Dungeon ทุกแผนที่


Collection!
ภาพ
NPC : Blacksmith Marx (Desert Beach Mine - Crystal Copper)
ต้องการ : 3x High-Quality Tin, 3x Crystal of Amethyst
เงื่อนไข : เลเวล25+
ทำได้ : 5 รอบ
exp : 30,868 tm : -
รอบที่1-4 : Tornado Stone หรือ 2-4x 500 Galder Coupon หรือ 4-5x Pink Potion C
รอบที่5 : 2x Sulfur, 2x Agate
Note : -Monster Quest

Hunter Yuri - Paradise Monster Guild
ภาพ
NPC : Hunter Yuri (Paradise Monster Guild)
Request 1
ต้องการ : ล่า Golden Mole (Lv.20) 5 ตัว ใน 10 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล15-20
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 3x 100 Galder Coupon
exp : 2,981 tm : 818
Request 2
ต้องการ : ล่า Pineapple (Lv.24) 10 ตัว ใน 15 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล21-25
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 3x 100 Galder Coupon
exp : 6,877 tm : 2,003
Request 3
ต้องการ : ล่า Cannon Shell (Lv.33) 20 ตัว ใน 15 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล26-33
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 3x 100 Galder Coupon
exp : 11,834 tm : 3,688
Request 4
ต้องการ : ล่า Gold G (Lv.36) 25 ตัว ใน 20 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล34-40
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 5x 100 Galder Coupon
exp : 22,958 tm : 9,415
Request 5
ต้องการ : ล่า Rotten Mummy (Lv.36) 30 ตัว ใน 30 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล41+
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 5x 100 Galder Coupon
exp : 39,614 tm : 18,271
Note : -


Assistant Hunter - Paradise Monster Guild
ภาพ 
NPC : Assistant Hunter (Paradise Monster Guild)
ต้องการ : ล่า Grumpy Octopus (Lv.29) 5 ตัว ใน 10 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล20+ ,ผ่านเควส Hunter Yuri - Paradise Monster Guild อย่างน้อย 1 ครั้ง
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 500 Galder Coupon
exp : 4,227 tm : 4,193
Note : -


Love Hunter Robin - Pyramid Dungeon
ภาพ 
NPC : Love Hunter Robin (Pyramid Dungeon 1 - Hall of the Slave)
Request 1
ต้องการ : ล่า Oran G (Lv.30) 20 ตัว ใน 20 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล25-30
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : -
exp : - tm : 13,525
Request 2
ต้องการ : ล่า Uraeus (Lv.34) 20 ตัว ใน 20 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล31-35
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 2x 500 Galder Coupon
exp : - tm : 27,860
Request 3
ต้องการ : ล่า Seth (Lv.45) 20 ตัว ใน 20 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล36-45
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 2x 500 Galder Coupon
exp : - tm : 47,087
Request 4
ต้องการ : ล่า Queen Mummy (Lv.49) 20 ตัว ใน 20 นาที 
เงื่อนไข : เลเวล46+
ทำได้ : 5 รอบ
รางวัล : 3x 500 Galder Coupon
exp : - tm : 94,708
Note : Queen Mummy อยู่ที่ Pyramid Dungeon 6 - Hall of the Queen หาก เลเวลมากว่า 90 จะไม่สามารถไปล่าได้

ป.ล. ในส่วนนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://www.tricksterlover.com ครับของรางวัลบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับ