วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】เซ็ตบอส..เทพไม่ยากอย่างที่คิด

ข้อมูลเซ็ตบอส set35, set90, set120, set150, set180, set210, set240, set270
ผู้เขียน bubbler
เรียบเรียง guwnteen