วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

【Trickster】เควสหอคอย 11 ชั้น Chaos Tower

ย้ายข้อมูลเควสเวล160ขึ้นไป เอ่อ..เจ้าของกระทู้เขียนเอาไว้ตัวใหญ่มากๆ ขอปรับบางส่วนนะคะ *-*
13/10/2551 10:48:52ข้อมูลเควส ขอบคุณ คุณ Kinomira มากเลยนะค่ะ ^^ (เอ็มน่ารักที่สุดเลย)
เลเวลที่รับได้ : 160+ ทุกเควสนะค่ะ

Quest : ทางเข้า หอคอย 11 ชั้น อยู่ที่ : บลูมิงโครัช (สามารถใช้วาบ หรือ ปืกสีขาว วาบไปได้นะค่ะ)
NPC : ดอน จูวันนี
Exp : -
Tm : -
ส่งได้ : ไม่จำกัด
:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 1
Monsters:
Lvl 180 yamu sense, Skills: Lucky Fist
Lvl 180 yamu power, Skills: Quad Roll

Boss: lvl 220 King Yamu magic, Skills: Dark Shield
Summons lvl 180 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : ยาสวรรค์ 1 ขวด (ใช้แล้วหายไป)
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 1 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : 10 รอบ
Exp : 813,143
Tm : 886,898
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : 170 Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 power Yamu in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 357,442
Tm : 629,779
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) sense Yamu in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 King Yamu in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : 193,263
Tm : 28,376
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 2 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 2
Monsters:
Lvl 190 Duck Mole charm, Skills: Dodge Master, Sturdy Shield, Siren Song
Lvl 190 Duck Mole magic, Skills: Arrow Rush, Dark Distractor

Boss: lvl 240 Super Duck Mole sense, Skills: Stone Strike, Armor Destructor, Sticky Foot
Summons lvl 180 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 1st Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 2 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 813,143
Tm : 886,898
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : 170 Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 magic Duck Mole in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 362,698
Tm : 639,041
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) charm Duck Mole in 5 minute
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Super Duck Mole in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 160+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ?
Tm : ?
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 3 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 3
– Rest Zone : จุดพัก

:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 4
Monsters:
Lvl 200 Forest Mantis sense, Skills: 6th sense, Stone Strike, Sticky Foot
Lvl 200 Forest Mantis charm, Skills: Siren Song, Entrancing Wink

Boss:
Lvl 260 Forest Ant power, Skills: Pumping Heart, Shockwave + Faint
Summons lvl 220 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 2nd Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 4 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : ?
Tm : ?
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : 170 Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 charm Forest Mantis in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 419,855
Tm : 709,097
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) sense Forest Mantis in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Forest Ant in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : 232,775
Tm : 719,227
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 5 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 5
Monsters:
Lvl 210 Seth magic, Skills: None Know
Lvl 210 Seth power, Skills: Uppercut, Berserk

Boss:
Lvl 280 Isis charm, Skills: Siren Song
Summons lvl 220 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 4th Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 5 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : ?
Tm : ?
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 power Seth in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 425,853
Tm : 719,227
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) magic Seth in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน

Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Isis in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ?
Tm : ?
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 6 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 6
Monsters:
Lvl 230 Mingo magic, Skills: Dark Shield, Mana Storm
Lvl 230 Mingo charm, Skills: None Know

Boss:
Lvl 320 Goma sense, Skills: 6th Sense, Stone Strike, Armor Destructor
Summons lvl 220 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 5th Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 6 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : ?
Tm : ?
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 charm Mingo in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : ?
Tm : ?
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) magic Mingo in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Goma in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 170+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ?
Tm : ?
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 7 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 7
– Rest Zone : จุดพัก

:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 8
Monsters:
Lvl 250 Tritch magic, Skills: Dark Distractor, Shard of the Glacier, Electro Attack + Electroshock
Lvl 250 Tritch sense, Skills: 6th Sense, Stone Strike

Boss:
Lvl 380 Marne charm, Skills: Dodge Master, Siren Song
Summons lvl 300 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 6th Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 8 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 1,050,274
Tm : 1,005,662
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : 215 Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 sense Tritch in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 509,206
Tm : 787,624
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) magic Tritch in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Marne in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : 305,095
Tm : 39,325
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 9 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 9
Monsters:
Lvl 270 Aposis power, Skills: Guard Breaker
Lvl 270 Aposis charm, Skills: None Know

Boss:
Lvl 440 Arachne magic, Skills: Electro Attack + Electroshock
Summons lvl 300 Werepot

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 8th Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 9 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : ?
Tm : ?
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 charm Aposis in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 522,785
Tm : 808,627
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) power Aposis in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Arachne in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : 325,897
Tm : 42,007
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 10 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 10
Monsters:
Lvl 280 Dancer Isabella magic, Skills: Arrow Rush, Dark Distractor, Electro Attack + Electroshock
Lvl 280 Dancer Isabella charm, Skills: None Know

Boss:
Lvl 500 Beast Vincento power, Skills: Faint, Berserk, Uppercut
Summons lvl 300 Werepots

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 9th Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 10 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : ?
Tm : ?
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 charm Dancer Isabella in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 180+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 522,785
Tm : 808,627
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Party Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) magic Dancer Isabella in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 2 Beast Vincento in 7 minutes
NPC : อิคลิพ
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : 346,699
Tm : 44,688
เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะถูกวาปไปชั้นที่ 11 : เมื่อต้องการผ่านอีกครั้งต้องทำเควสนี้อีกทุกครั้ง


:----------------------------------------------------------------------------------

ชั้นที่ 11
Monsters:
Lvl 330 Joker magic, Skills: Dark Distractor, Electro Attack + Electroshock
Lvl 330 Joker power, Skills: Uppercut, Guard Breaker, Quad Punch, Berserk

Boss:
Lvl 700 Chaos Master power, Skills: Berserk, Cure
Summons lvl 300 Werepots

Quests:

ไอเท็มที่ต้องใช้เข้าโซนมอนเตอร์ : 1 10th Shard of Chaos
Quest : ต้องการ :
- shard of chaos เบอร์ 11 จำนวน 10 ชิ้น
NPC : สาวใช้
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 1,180,458
Tm : 1,002,365
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-10 : 275 Chaos Orb or คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน or ดอกไม้คืนชีพ
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 20 power Joker in 15 minutes
NPC : นักล่าสาว ยูริ
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : 25 รอบ
Exp : 633,371
Tm : 868,780
ของที่ได้ :
รอบที่ 1-25 : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อันParty Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 15(per party member) magic Joker in 5 minutes
NPC : ผู้พิทักษ์ความสงบสุขเทอร์ร่า
เลเวลที่รับได้ : 200+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
Tm : ได้จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ตีได้ค่ะ
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : คูปอง 500 เกลเดอร์ 1 อัน
Quest : ภารกิจ :
- Monster Target: 3 Chaos Master in 12 minutes
NPC : ฮันเตอมาสเตอร์
เลเวลที่รับได้ : 209+
ส่งได้ : ไม่จำกัดรอบ
Exp : 858,160
Tm : 1,177,117
ของที่ได้ :
ทุกรอบ : 275 Chaos Orb