วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

One Piece (Lovely Collection7)


Set7 เกี่ยวกับเรือและสัญญลักษณ์เรือในเรื่อง
และของน่ารักอื่นๆคะ