วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

【Trickster】Gold Tempering Gem

Gold Tempering Gem
คุณสมบัติ : เพิ่มค่า Min และ Max ในการปรับปรุงอุปกรณ์ให้เพิ่มขึ้น 20%


วิธีใช้งาน : เมื่อมีอุปกรณ์และ Chaos Feather ในระดับที่ต้องการแล้ว ให้ไปหา NPC Temper Master Alan ที่ Paradise Shop และ Megalo Shop ทำการสนทนาเพื่อเลือก ปรับปรุงอุปกรณ์ 


ทำไมต้องใช้ : ไอเทมแต่ละประเภทจะมีค่าเหวี่ยงของ Status ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะไอเทม Level สูงๆ การใช้ไอเทม Gold Tempering Gem เป็นการรับประกันต่อการสุ่มนั้นๆ ว่า จะได้รับ Status ขั้นต่ำ ที่ Status สูงกว่าปกติ ถึง 20%และไอเทมพิเศษ บางชนิดเช่น Requiem ต่างๆ จะสามารถปรับปรุงได้เพียง 3 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลำดับ ความแรร์ ซึ่งไม่สามารถสุ่มได้ใหม่ และการได้มานั้นค่อนข้างยาก ทำให้การใช้ Gold Tempering Gem เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน