วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

❤ Cute Animation ❤ v.11

❤ Cute Animation ❤ v.11
(แบบเด็กผู้หญิง)ชอบอ่า>_<
Emoticon, Emotion (อีโมชั่น) ที่เรียกกันว่า"อีโม"ในMSN Messenger